Szakképzési hozzájárulás: Kit terhel és kit nem?

0

A szakképzési hozzájárulás teljesítését is törvény szabályozza. Vajon téged is terhel a szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettség?

A szakképzési hozzájárulás teljesítését a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szabályozza. Szakképzési hozzájárulásra kötelezett a gazdálkodó szervezet, ha belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik vagy üzletvezetésének helye belföld.

Kisvállalati adóalanyiság esetén (kiva)

A kisvállalati adó alanya mentesül a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól.

Kisadózóként (kata)

A kisadózó vállalkozások mentesülnek az általuk a bejelentett kisadózónak teljesített:

 • kifizetésekkel,
 • más juttatásokkal

A bejelentett kisadózónak az adóalanytól a tevékenységére, tagsági jogviszonyára tekintettel megszerzett jövedelmével összefüggő közterhekkel kapcsolatos:

 • kötelezettségek és a
 • szakképzési hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése alól.

A kata megfizetésével a kisadózó vállalkozás nem mentesül a kisadózónak nem minősülő személyek foglalkoztatására tekintettel, illetve a kisadózónak nem minősülő személyek részére juttatott jövedelmek után teljesítendő adókötelezettségek alól.

Armada- Barátságos ügyviteli szoftverek szakértő ügyfélszolgálattal!

Nem terheli szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettség:

 • a költségvetési szervet,
 • a civil szervezetet,
 • az egyházi jogi személyt, a vallási egyesületet,
 • a lakásszövetkezetet, a szociális szövetkezetet, az iskolaszövetkezetet és a közérdekű nyugdíjas szövetkezetet
 • a víziközmű-társulatot,
 • a büntetés-végrehajtásnál a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetet,

Valamint

 • az Eü. tv.2 3. § f) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatót – feltéve, hogy az egészségbiztosítási szervvel szerződést kötött és nem költségvetési szervként működik – az egészségügyi közszolgáltatás ellátásával összefüggésben őt terhelő szociális hozzájárulási adóalap után,
 • az egyéni vállalkozót a szociális hozzájárulási adóalapja után, ide nem értve az általa foglalkoztatottra tekintettel őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját,
 • az egyéni céget, végrehajtó irodát, szabadalmi ügyvivő irodát, ügyvédi irodát, közjegyzői irodát a tevékenységében személyesen közreműködő tag szociális hozzájárulási adóalapja után, ide nem értve az általa foglalkoztatottra tekintettel őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját, valamint
 • a közhasznú nonprofit gazdasági társaságot a Tao tv.3 6. számú melléklet E) fejezete alapján megállapított kedvezményezett tevékenység ellátásával összefüggésben a társaságot terhelő szociális hozzájárulási adó alapja után.

Nem keletkezik szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettség, ha a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény alapján adófizetési kötelezettség nem terheli.

A szakképzési hozzájárulás alapja, mértéke

A hozzájárulásra kötelezettnek a szakképzési hozzájárulást a naptári évre kell megállapítania. A hozzájárulás mértéke a hozzájárulás alapjának 1,5 százaléka (a továbbiakban: bruttó kötelezettség).

A szakképzési hozzájárulás alapja

A hozzájárulás alapja a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja.

A szakképzési hozzájárulás alapjának megállapítása

A hozzájárulás kiszámításához:

a) A számviteli törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónak az őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját a számvitelről szóló törvény szerint megállapított éves árbevétele és az egészségbiztosítási szervtől származó árbevétele arányában.

b) Az a) pont alá nem tartozó szakképzési hozzájárulásra kötelezettnek az őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját az éves bevétele és az egészségbiztosítási szervtől származó bevétele arányában.

c) A közhasznú nonprofit gazdasági társaságnak az őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját a számvitelről szóló törvény szerint megállapított éves árbevételéből a kedvezményezett tevékenysége és a vállalkozási tevékenysége árbevétele arányában kell megosztania.

Például:

Az egészségügyi szolgáltató árbevétele 52 000 eFt. Ebből az egészségbiztosítótól származó bevétel 29 900 eFt, a vállalkozási tevékenység árbevétele 22 100 e Ft. A vállalkozásnak 6 fő alkalmazottja van, az éves bérköltség 13 875 eFt. A vállalkozás szociális hozzájárulási adóalapja 12 675 eFt, amely egyben a szakképzési hozzájárulás alapja is.

A teljes árbevételen belül 57,5% az egészségbiztosítótól származó bevétel (29 900 eFt / 52 000 eFt), míg 42,5 %-ot képvisel a vállalkozásból származó bevétele.

A gazdálkodó szakképzési hozzájárulás kötelezettsége a vállalkozási tevékenységből származó bevétel arányában keletkezik. Ezért a szociális hozzájárulási adóalapot is ennek megfelelően kell megosztani.

• 12 675 eFt x 42,5%, azaz 5 386 875 Ft alap után kell a bruttó kötelezettséget megállapítani, amely 80 803 Ft kötelezettséget jelent.

Forrás: NAV,
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Okos Armada könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.