Munkáltatói igazolások a jogviszony megszűnésekor I. rész

0

Eljárás a munkaviszony megszüntetése esetén

A munkavállalónk munkaviszonya megszüntetésekor (megszűnésekor) munkakörét az előírt rendben köteles átadni és a munkáltatóval elszámolni. A munkakörátadás és az elszámolás feltételeit a munkáltató köteles biztosítani.

Figyeljünk arra, hogy a munkaviszony felmondással történő megszüntetésekor legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól, egyébként legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon a munkavállaló részére ki kell fizetnünk a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adnunk a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat. Ezeket a szükségszerűen kiadandó igazolásokat a gyakorlatban legtöbbször a dolgozó „kilépő papírjai” néven említjük.

Mindennapi munkánk során gyakran előfordul, hogy ezeknek a dokumentumoknak a kiadására vonatkozó határidőket egységesnek tekintjük, pedig jó, ha tudjuk, hogy jogszabály alapján eltérő időpontok vonatkoznak a kiadás teljesítésére.

Most nézzük meg, melyek ezek a szükségszerűen kiadandó dokumentumok, valamint a kiadásukhoz kapcsolódó legfontosabb tudnivalókat is összefoglaljuk. Fontos kiemelni, hogy a kiadandó dokumentumok körét és azoknak tartalmát az Mt. nem határozza meg, azokat más jogszabályokban találjuk meg. Ezeket a jogszabály helyeket az igazolások részletes leírásában fel is tüntetjük.

Munkáltatói igazolás a jogviszony megszűnésekor

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Régi Mt.) 2012. június 30-áig meghatározta a munkáltató által kiadandó munkaviszony igazolás kötelező tartalmát.

Ez a szükségszerűen kiadandó igazolás a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (Új Mt.) már nem szerepel, így a jelenleg hatályos jogszabály szerint nem kötelező munkaviszony-igazoló lapot kiállítani. Az életbeli tapasztalatok alapján a munkáltatók a korábbi gyakorlatot folytatva továbbra is kiadják ezt az igazolást. Az igazolás tartalmát a munkáltató maga határozhatja meg, tekintettel arra, hogy nincs jogszabály által meghatározott, kötelező adattartalom.

XL IDŐ online munkaidő nyilvántartó rendszer
XL IDŐ Online Munkaidő-nyilvántartó Rendszer

Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról

Jó, ha tudjuk, hogy a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvényben meghatározottak szerint a biztosítás – amennyiben e törvény eltérően nem rendelkezik – az ennek alapját képező jogviszony kezdetétől annak megszűnéséig áll fenn.

A kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendeletben foglaltak alapján egy új dolgozó, amikor munkába lép, az „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt a foglalkoztatójának át kell adnia.

Ezzel az a teendőnk, hogy az átvett Igazolványba három napon belül be kell jegyeznünk a biztosítási jogviszony kezdetét, és az Igazolványt a jogviszony megszűnéséig meg is kell őriznünk.

Ha új munkavállalónk bármilyen oknál fogva nem adja át ezt az igazolványt, akkor fel kell hívni őt arra, hogy előző munkáltatójától ezt szerezze be. Amennyiben ezt nem teszi meg vagy nem sikerül az előző munkáltatótól beszerezni az igazolványt, akkor erről a tényről a munkavállalónknak nyilatkoznia kell, és 30 napon belül ki kell állítanunk a részére az új igazolványát, amiből azonban az összes előzmény adat hiányozni fog. Fontos, hogy a felhívást és a munkavállaló nyilatkozatát 5 évig őrizzük meg.

A jogviszony megszűnésekor ezzel is lesz feladatunk. Az Igazolványba ugyanis be kell jegyeznünk a megszűnést, és az Igazolványt a kilépő dolgozónknak a biztosítási jogviszony megszűnésének napján át kell adnunk.

Amennyiben társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkezik a foglalkoztató, a biztosítási jogviszony megszüntetésekor a biztosítási jogviszony megszűnését közvetlenül megelőző két éven belül folyósított táppénz, baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj időtartamát is fel kell vezetnünk.

Legyünk arra figyelemmel, hogy a fentiek alapján a Munka Törvénykönyvében az igazolások kiadására előírt határidőtől eltérően az Igazolványt a munkaviszony megszűnésének napján kell kiadnunk.

Minden jog fenntartva –www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.