Munkáltatói igazolások a jogviszony megszűnésekor III. rész

0

Előző cikkünkben írtunk néhány nyomtatványról, melyeket munkaviszony megszűnése esetén ki kell adnunk a volt dolgozónknak, de nem mindenről. Most részletezzük a további nyomtatványokat, hogy teljes legyen kép.

Igazoló lap az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély megállapításához

Az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló rendelet (34/2009. XII.30.), valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló (1991. évi IV.) törvény határozza meg többek között az álláskeresési járadékra, valamint az álláskeresési segélyre való jogosultság szabályait, továbbá ezen ellátások összegének megállapításához szükséges adatok nyilvántartásához kiállítandó igazolólap tartalmát, valamint a kiadásának határidejét. Ezek alapján az igazolólap egy példányát a munkavállalónknak az utolsó munkában töltött napon ki kell adnunk, a másik példányát pedig a munkaadónak öt évig meg kell őriznie.

A fent leírtak szerint az Munka Törvénykönyvében az igazolások kiadására előírt határidőtől eltérően az igazoló lapot az utolsó munkában töltött napon kell kiadnunk!

Igazolás a kifizetett egyéni járulék alapot képező kifizetésekről és a levont járulékról, valamint az érvényesített családi járulékkedvezményről

A tárgyévet követő év január 31. napjáig a nyilvántartás adataival egyező igazolást kell kiadnunk a dolgozónk részére a 2019. évi CXXII. törvény (új Tbj.) 74. és 75. § alapján a tárgyévben fennállt biztosítási idő „tól-ig” tartamáról, a tárgyévre, illetve a tárgyévtől eltérő időre levont járulékok összegéről, a foglalkoztató által megfizetett egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék összegéről és azok alapjáról, valamint az egyes járulékokból érvényesített családi járulékkedvezményről.

Ne felejtsük el, hogy a biztosítással járó jogviszony év közben történő megszűnése esetén ezt az igazolást soron kívül ki kell adnunk!

XL IDŐ online munkaidő nyilvántartó rendszer
XL IDŐ Online Munkaidő-nyilvántartó Rendszer

Adatlap a munkáltatótól (társas vállalkozástól) származó jövedelemről, az adó és az adóelőleg levonásáról, a figyelembe vett családi kedvezmény összegéről, a munkaviszony megszűnése esetén

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet (465/2017. XII. 28.) rendelkezik arról, hogy ha a természetes személy munkaviszonya év közben megszűnik, a munkáltató az adóévben általa kifizetett jövedelemről és a levont adóelőlegekről szóló bizonylatot (igazolást, adatlapot) a munkaviszony megszűnésének időpontjában köteles a természetes személy részére kiadni. Az igazolásnak tartalmaznia kell az adóéven belüli előző munkáltató, munkáltatók által közölt adatokat is.

Megjegyezzük azonban, hogy mivel belépéskor az adatlap leadását az új munkáltató számára nem teszi kötelezővé egyik jogszabály sem, ennek a szabálynak csak akkor tud megfelelni a munkáltató, ha az előző munkáltató által kiállított adatlapot a munkavállaló a belépésekor átadta.

Az igazolást a munkaviszony megszűnésének időpontjában kell kiadnunk dolgozónk nyugdíjazása vagy halála esetén is. A természetes személy halála esetén az igazolást a vele közös háztartásban élt hozzátartozója, ennek hiányában örököse részére kell kiadnunk.

A fent leírt szabályozás szerint az Munka Törvénykönyvében az igazolások kiadására előírt határidőtől eltérően az Adatlapot a munkaviszony megszűnésének időpontjában kell kiadnunk.

Tehát láthatjuk, hogy jó pár nyomtatványt, információt kell munkavállalónk számára kiadni, mikor megszűnik a munkaviszonya. És bár sok nyomtatvány külleme nincs törvény szerint meghatározva, fontos, hogy a megfelelő adattartalmat mindegyik teljes körűen magában foglalja.

Minden jog fenntartva –www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.