Milyen követeléseket nem lehet bírósági úton érvényesíteni?

0

A követelések behajtásának mindenki által ismert megoldása a bírósági út igénybevétele, amelyet végrehajtási eljárás követ, amennyiben az adós önként nem fizeti meg a tartozását. Létezhetnek olyan tartozások, amelyek fennállnak ugyan, de bírósági utat nem lehet igénybe venni a kikényszerítésükre. Melyek ezek a követelések?

Az elévült követelés

Gyakori tévhit, hogy az elévülés megszünteti a tartozást. Ez azonban nem igaz, ugyanis ha egy követelés elévül, attól még nem szűnik meg, hanem annyi történik, hogy bírósági úton nem lesz érvényesíthető. Tehát aki hosszú ideig nem érvényesíti a követelését, az nem veszti ezt el, hanem azt a jogát veszíti el, hogy bíróság segítségével kényszerítse ki a teljesítést.

Ennek akkor van jelentősége, ha valaki például önként kifizeti az elévült tartozását. Az önként teljesített elévült tartozást utólag már nem lehet visszakövetelni, hiszen a tartozás nem szűnt meg az elévüléssel.

Fontos megjegyezni, hogy az elévülést a bíróság hivatalból nem veszi figyelembe, hanem hivatkozni kell rá. Ha az adós nem hivatkozik a tartozásának elévülésére, akkor bíróság minden további nélkül lefolytathatja az eljárást, és adott esetben kötelezheti az adóst a fizetésre.

Játékból vagy fogadásból eredő követelés

A játékból vagy fogadásból eredő követeléseket csak akkor lehet bírósági úton érvényesíteni, ha a játékot vagy fogadást hatósági engedély alapján bonyolítják le. A szerencsejáték szervezésének, lebonyolításának feltételeit külön törvény szabályozza, és e tevékenységet az adóhatóság ellenőrzi. Ha a követelés nem a törvény szerinti hatósági engedéllyel bonyolított játékból, fogadásból ered, akkor nem lehet bírósághoz fordulni a követelés behajtása végett. Például a helyi kocsmában zajló ultizásból származó követelés nem vihető eredményesen bíróság elé, de ha az adós önként fizeti ki a tartozását, akkor azt már nem kérheti vissza.

Külön kell beszélni a tiltott szerencsejátékokról. Tiltott szerencsejáték az olyan játék, fogadás, amely a szerencsejátékról szóló törvény alá tartozik, de ennek ellenére a megfelelő engedély nélkül bonyolítják. A törvény alá tartozik például a kártyajátékok közül póker, vagy a huszonegy (blackjack). Ha tiltott szerencsejátékból (pl. megfelelő engedély nélkül szervezett póker játszmából) származik a követelés, akkor a követelés semmis, tehát még önkéntes fizetés esetén is visszakövetelhető az összeg. Ha viszont nem tiltott szerencsejátékból (pl. bridzs, ulti) származik a követelés, akkor az önkéntes fizetés nem kérhető vissza.

Játék vagy fogadás céljára ígért vagy adott kölcsön

A szerencsejátékokhoz kapcsolódik, hogy nem érvényesíthető bíróság előtt a kifejezetten játék vagy fogadás céljára ígért vagy adott kölcsönből eredő követelés. Ebben az esetben nincs jelentősége, hogy törvényes vagy tiltott játékra vagy fogadásra adták a kölcsönt, semmilyen esetben nem követelhető bíróság előtt az ilyen kölcsönből származó igény. Fontos, hogy a kölcsönadónak a kölcsönadáskor ez esetben tudnia kell, hogy a kölcsönt játék vagy fogadás céljára kívánja használni a kölcsönvevő. Ellenkező esetben csak egy hétköznapi kölcsönügyeltről beszélünk.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Pénzügyi Szoftver, Kintlévőség-kezelés, Likviditás növelés
Megosztás

About Author

Comments are closed.