Milyen esetben nem lehet visszaküldeni az interneten vásárolt terméket?

0

Mára széles körben ismert az a fogyasztóvédelmi szabály, hogy a fogyasztó a vállalkozástól interneten vásárolt árut az átvételtől számított 14 napon belül indokolás nélkül visszaküldheti. Ez azt jelenti, hogy elállhat a termék adásvételére vonatkozó szerződéstől. Azonban vannak olyan esetek, amikor a fogyasztó nem élhet a 14 napon belüli elállás jogával. Mikor nem lehet visszaküldeni az interneten vásárolt terméket?

A fogyasztó elállási joga

A fogyasztót üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén jogszabály alapján illeti meg az indokolás nélküli elállás joga. Ennek feltétele, hogy a szerződés vállalkozással jöjjön létre. E szerződések körébe nem csupán a webáruházban történő megrendelések tartoznak. Ide tartozik például a telefonos úton vagy e-mail útján történő vásárlás is. Szintén megilleti a fogyasztót az indokolás nélküli elállás joga, ha például a felek a vásárláskor fizikailag jelen voltak, de a szerződéskötésre a vállalkozás üzlethelyiségén kívül kerül sor.

Főszabály szerint nem vonatkozik az indokolás nélküli elállási jog arra az esetre, ha a fogyasztó a vállalkozás üzlethelyiségében vásárolta a terméket, az üzlethelyiségben személyesen adta le a megrendelést. Kivételt képez, ha az üzlethelyiségben történő vásárlást közvetlenül megelőzően a vállalkozás a fogyasztó egyidejű fizikai jelenléte mellett személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen. Az ilyen vásárlás üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek számít, és a fogyasztót megilleti az indokolás nélküli elállás joga. Példa lehet, ha a termék üzlethelyiségen kívüli bemutatóját és kipróbálását követően a fogyasztó a vállalkozás üzletében vásárolja meg a terméket.

A fogyasztó az indokolás nélküli elállási jogát 14 napon belül gyakorolhatja. A 14 napos határidő áru adásvétele esetén főszabály szerint az áru átvételétől kezdődik. Szolgáltatás megrendelése esetén pedig a szerződés megkötésének napjától kell számítani az elállási jog határidejét.

XL IDŐ online munkaidő nyilvántartó rendszer
XL IDŐ Online Munkaidő-nyilvántartó Rendszer

Egyedi gyártás esetén nem lehet visszaküldeni az interneten vásárolt terméket

Az indokolás nélküli elállás joga alól több jogszabályi kivétel is létezik. A kivételek között gyakran merül fel az egyedi gyártású termék esete.

A fogyasztót nem illeti meg az indokolás nélküli elállás joga olyan nem előre gyártott áru esetén, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. Az indokolás nélküli elállás joga nem gyakorolható olyan áru esetében sem, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Ennek kapcsán fontos tudni, hogy nem minősül a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére előállított árunak, ha az adott termék már a fogyasztó általi megrendelés előtt is létezik (pl. megtalálható a vállalkozás weboldalán), de csak azt követően gyártják le, hogy a fogyasztó a terméket megrendelte. Ha a termék nincs készleten, de a fogyasztó megrendelésére előállítják, ez nem minősül egyedi előállítású terméknek. A fogyasztót ekkor megilleti az indokolás nélküli elállás joga.

Nem számít a fogyasztó személyére szabott terméknek, ha a fogyasztó például a már létező termék színét vagy egyes tartozékait, alkotórészeit választhatja ki tetszés szerint.

Akkor beszélhetünk biztonsággal egyedi előállítású, illetve a fogyasztó személyére szabott termékről, ha az adott áru a vállalkozás kínálatában (pl. a honlapon) korábban nem szerepelt. Szintén ide tartozik az is, ha egy már létező terméket olyan mértékben igazítanak a fogyasztó igényeihez (pl. áttervezik), hogy az már nem azonos az eredeti termékkel.

További esetek, amikor nem lehet visszaküldeni az interneten vásárolt terméket

Az indokolás nélküli elállási jogot szabályozó kormányrendelet számos további elállási jog alóli kivételt ismer.

A teljesség igénye nélkül ide tartoznak a következők is:

  • Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áruk. Például gyorsan romló élelmiszerek.
  • Olyan zárt csomagolású áruk, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem küldhető vissza a felbontás után. Például egyes egészségügyi, tisztálkodási eszközök.
  • Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példánya, ha a fogyasztó a csomagolást felbontotta.
  • A fogyasztó számára fizetési kötelezettséggel járó szolgáltatás, ha a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést. További feltétel, hogy a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és az elállási jog elvesztésének fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg. Tehát, ha a fogyasztó az elállási jog elvesztésének tudatában beleegyezett a szolgáltatás teljesítésének megkezdésébe, akkor 14 napon belül már nem élhet az elállás jogával, ha a szolgáltatást a vállalkozás teljesítette.
  • Olyan áru vagy szolgáltatás, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac lehetséges ingadozásától függ, amely a vállalkozás által nem befolyásolható. Ennek további feltétele, hogy ez az ingadozás a 14 napos elállási határidő alatt is bekövetkezhet.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.