Mikor köteles a munkáltató kockázatértékelést végezni?

0

A munkáltatónak nemcsak joga, hanem kötelessége is kockázatértékelést végezni. Mit értünk munkavédelmi kockázatértékelés alatt?

A munkáltató egyik alapvető kötelezettsége, hogy a munkavállalók számára biztosítsa az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést. Ahhoz, hogy e kötelezettségének eleget tudjon tenni, alapvető feltétel, hogy a munkáltató tisztában legyen a munkabiztonságot és a dolgozók egészségét veszélyeztető kockázatokkal, és megtegye a szükséges lépéseket. Ezért a munkáltatónak nemcsak joga, hanem kötelessége is kockázatértékelést végezni. Mit értünk munkavédelmi kockázatértékelés alatt? Milyen hatással van a kockázatértékelésre a koronavírus járvány?

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés

A jogszabályok a munkáltató kötelezettségévé teszik, hogy biztosítsa az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek érvényesülését. Ez a követelmény összetett feladatot ró a munkáltatóra. Többféle feltételnek kell megfelelnie, amelyek adott esetben munkahelyenként és munkakörönként eltérőek lehetnek.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit általában személyi, tárgyi és szervezési jellegű feltételekre szokták osztani.

Biztonságos munkavégzés feltételei

Személyi feltételek

A személyi jellegű feltételek közé tartozik például, hogy csak olyan munkára és akkor alkalmazható a munkavállaló, ha ahhoz megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik, és a munkára alkalmas. Bizonyos munkakörök esetén csak sikeres pályaalkalmassági vizsgálat után lehet alkalmazni a dolgozót. A munkáltató feladata az is, hogy megfelelő szakképzettségű és számú munkavállalót biztosítson a munka elvégzésére.

Tárgyi feltételek

A tárgyi feltételek közé tartoznak a munkahelyet, a munkaeszközt, a védőeszközöket, az alkalmazott technológiát érintő széleskörű egészségvédelmi és munkabiztonsági intézkedések. Ide tartozik például az eszközöket, technológiát, munkahelyet érintő időszakos biztonsági felülvizsgálat, és adott esetben a rendkívüli ellenőrzés. A tárgyi feltételek közé tartozik például a munkahely céljára szolgáló megfelelő épület biztosítása, beleértve a munka jellegének megfelelő beosztást, belmagasságot, légtérfogatot, közlekedési útvonalakat. A munkáltató köteles biztosítani többek között az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges mozgásteret, a megfelelő mennyiségű, az egészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet, az öltözködési, tisztálkodási, étkezési, pihenési lehetőséget stb.

Online Munkaidő_nyilvántartás
XL IDŐ – Online Munkaidő-Nyilvántartás, Beosztás és Szabadság kezelés!

Szervezési jellegű feltételek

A munkáltató köteles az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szervezési feltételeit is biztosítani. Például a munkafolyamatok és a munka szervezése és irányítása során biztosítani kell e feltételek teljesülését. A munkáltatónak gondoskodnia kell a szükséges oktatás és tájékoztatás megszervezésétől, a munkahelyi elsősegélynyújtás biztosításáról.

Mi a munkavédelmi kockázatértékelés?

A munkáltató a munkavédelmi kötelezettségeinek akkor tud eleget tenni, ha rendszeresen vizsgálja és értékeli azokat a tényezőket, amelyek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményére hatással vannak. A munkáltató ennek alapján megteszi a szükséges intézkedéseket a munkabalesetek és az egészségkárosodások megelőzése érdekében.

A munkáltatónak jogszabályban előírt kötelezettsége, hogy rendelkezzen munkavédelmi kockázatértékeléssel. A kockázatértékelésben meg kell vizsgálni és értékelni kell a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, a munkahelyek kialakítására. Az értékelésben azonosítani kell a várható veszélyforrásokat és veszélyhelyzeteket. Meg kell határozni a veszélyeztetettek körét és számát. Meg kell becsülni a veszély jellegét (baleset, egészségkárosodás), valamint a veszélyeztetettség mértékét. A munkavédelmi kockázatértékelés eredménye alapján tudja meghatározni a munkáltató a szükséges védelmi intézkedéseket.

A kockázatértékelést a munkáltató a tevékenység megkezdése előtt köteles elkészíteni. A munkáltató működése során legalább 3 évente – indokolt esetben ennél gyakrabban – köteles ismét elvégezni, felülvizsgálni a kockázatértékelést. A felülvizsgálatot indokolhatja például az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz megváltoztatása.

A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül, amelyet a munkáltató szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztethet el.

Munkavédelmi kockázatértékelés és a koronavírus

A koronavírus járvány a munkavédelem területén is komoly kihívás elé állította a munkáltatókat. A járványhelyzet további kötelezettségeket rótt a munkáltatókra, hiszen az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek biztosítása e megváltozott körülmények között is terheli a munkáltatókat. Vonatkozik ez azokra a munkáltatókra, amelyek a járvány alatt is változatlanul üzemelnek, és vonatkozik azokra is, amelyek a járványügyi korlátozások enyhítésével kezdenek visszaállni a működésbe, pl. a vendéglátás vagy a turizmus területén.

A járvány olyan egészségügyi veszélyforrást jelent, amely indokolttá teszi a munkavédelmi kockázatértékelés felülvizsgálatát. Ezt azon munkáltatóknak, amelyek a veszélyhelyzet alatt működtek, már meg kellett tenniük. Akik pedig most kezdenek el újra működni, azoknak a kockázatértékelést az újraindulás előtt kell elvégezniük.

A munkavédelmi kockázatértékelés során meg kell vizsgálni, hogy a munkavállalók egészsége milyen mértékű veszélynek van kitéve, és egészségük megóvása miként valósítható meg, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi előírásokat is (pl. védőtávolságok). Ennek során figyelemmel kell lenni a munkafeltételekre és munkafolyamatokra, a vírus elleni védekezés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására. A munkáltatónak meg kell határozni a szükséges védelmi intézkedéseket, ideértve a munka megfelelő szervezését is (pl. fokozatos visszaállással). Tájékoztatni kell a munkavállalókat mindezen lépésekről, és megfelelő munkavédelmi oktatásban kell részesíteni őket. Természetesen a jogszabály nem támaszt olyan irreális elvárást, hogy a munkáltató száz százalékosan zárja ki a fertőzés esélyét, azonban az elvárható intézkedéseket meg kell tenni a veszély csökkentése érdekében.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.