Mikor kell közösségi adószámot igényelni?

0

Ha az adóalany kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni, kötelező közösségi adószámot kérnie. Ezek a kereskedelmi kapcsolatok, a:

Először is nézzük meg, hogy mit is értünk közösségi ügylet alatt.

Közösségi ügylet alatt (az információs füzetben foglaltak tekintetében) a következőket értjük:

  • a Közösségen belüli termékbeszerzés (Áfa tv. 19-22. §),
  • a Közösségen belüli termékértékesítés (Áfa tv. 89. §),
  • a Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalanynak nyújtott szolgáltatások,
  • a Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalanytól igénybe vett szolgáltatások.

Mikor kell közösségi adószámot igényelni?

A közösségi adószám igénylése nem az adóalany választásától, akaratától függ. Ha az adóalany az alábbiak szerinti kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni, kötelező közösségi adószámot kérnie.

A közösségi adószám kiváltását szükségessé tevő kereskedelmi kapcsolatnak minősül

  • az adófizetési kötelezettséggel járó Közösségen belüli termékbeszerzés [Áfa tv. 19. §, 20. § (4)-(7) bekezdés, 21-22. §]
  • a Közösségen belüli termékértékesítés (Áfa tv. 89. §) – ideértve az Áfa tv. szerinti adómentes termékimportot megalapozó Közösségen belüli adómentes termékértékesítést is,
  • az Áfa tv. 37. §-a szerinti szolgáltatásnyújtás,
  • az Áfa tv. 37. §-a szerinti szolgáltatás-igénybevétel.

A közösségi adószám megállapítása érdekében az adóalanynak az adóköteles tevékenysége megkezdésekor nyilatkoznia kell arról, hogy az előbbiekben ismertetett, közösségi adószámot igénylő tevékenységet végez-e. Ugyanezen okból a már működő, de közösségi adószámmal nem rendelkező áfaalanynak is előzetesen be kell jelentenie az illetékes adóhatóságnál, ha a Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal a fentiek szerinti kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni.

Az adóhatóság az adóalany bejelentése alapján megállapítja a közösségi adószámot. Az adóhatóság az adózó kérelmére (a bejelentés napjával, adóév közben is) törli az adózó közösségi adószámát, ha az adózó bejelenti, hogy a kereskedelmi kapcsolatát a Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal megszüntette.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Okos Armada könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.