Mi a biztosítási intézkedés és mire szolgál?

0

Követelésének teljesítése veszélyben forog? Akkor biztosítási intézkedés szükséges! Ennél is több információ kell? Tekintse meg cikkünket!

Ahhoz, hogy valakitől a tartozását bírósági végrehajtás során behajthassák szükséges, hogy rendelkezésre álljon a végrehajtás alapjául szolgáló okirat, mint például egy jogerős ítélet. Azonban előfordulhat, hogy a jogerős ítélet vagy más végrehajtás alapjául szolgáló döntés meghozatala előtt az adós vagyona „eltűnik”. Emiatt később meghiúsulhat a követelés behajtása. Mi ilyen esetben a teendő? Mi a biztosítási intézkedés és mire szolgál?

A biztosítási intézkedés célja

A biztosítási intézkedés elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a követelés kielégítését, illetve a későbbi végrehajtás sikerét biztosítsa vagy elősegítse. Ebből következően erre az intézkedésre akkor kerülhet sor, amikor még nincs olyan okirat, ami alapján a végrehajtási eljárás ténylegesen megindítható lenne. Olyan esetekre kell tehát gondolni, amikor a jogosult még nem rendelkezik például jogerős bírósági ítélettel, jogerős fizetési meghagyással. Az is lehet, hogy rendelkezik megfelelő okirattal, de a benne foglalt fizetési határidő még nem telt le.

A biztosítási intézkedés elrendeléséhez szükséges, hogy a jogosult valószínűsítse, hogy a követelésének kielégítése veszélyben forog. Erről akkor lehet szó, ha fennáll a lehetősége, hogy az eljárás befejezésének időpontjában a követelés fedezete vagy maga a követelést képező vagyontárgy már nem lesz végrehajtás alá vonható. Például ilyen eset, ha reálisan fennáll annak a veszélye, hogy az adós a tulajdonát elajándékozza vagy megterheli. Pusztán a tartozás nem teljesítése viszont nem adhat alapot a biztosítási intézkedés elrendelésére.

Servantes Vezetői-információs Rendszer és Kontrolling

A biztosítási intézkedés esetei

Ha a jogosultnak sikerül valószínűsítenie, hogy a követelésének teljesítése veszélyben forog, akkor további feltételek fennállta esetén kerülhet sor a biztosítási intézkedésre.

A biztosítási intézkedésnek többféle esetköre van

Ezeket a bírósági végrehajtásról szóló törvény részletesen szabályoz.

  • Az egyik eset, ha a jogosult rendelkezik olyan határozattal, amelynek alapján végrehajtási eljárást lehetne indítani, de erre nincs lehetősége, mert
    • a határozat még nem jogerős (vagy nem előzetesen végrehajtható), vagy
    • van jogerős határozat, de a benne foglalt teljesítési határidő még nem telt le.

Erre az esetre példa, ha az adóst az elsőfokú ítéletben kötelezi a bíróság a tartozása megfizetésére, azonban az adós az ítélet ellen fellebbezett. A fellebbezés miatt az ítélet nem jogerős, tehát nem indítható végrehajtási eljárás. Viszont, ha a jogosult tudja valószínűsíteni, hogy az ítéletben foglalt követelésének kielégítése veszélyben van, akkor a bíróság elrendeli az ítéletben foglalt követelés biztosítását.

  • Vannak olyan esetek, amikor nem szükséges határozat a biztosítási intézkedéshez. Ilyenkor akár az eljárás megindításával egyidejűleg is kérhető a biztosítási intézkedés, például a kereset benyújtásakor. Ide tartozik, ha házassági vagyonjogi keresetet indítottak, és a kereseti követelés biztosítására van szükség. Lehetőség van továbbá biztosítási intézkedés elrendelésére a törvényben meghatározott, szellemi alkotásokkal kapcsolatos perek esetén (pl. szabadalombitorlás, védjegybitorlás miatti perben).
  • A biztosítási intézkedés elrendelésének akkor is helye van, ha még nem hoztak végrehajtás alapjául szolgáló határozatot. Viszont a jogosult már keresetet indított, és a követelésének létrejöttét, mennyiségét és lejártát közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal tudja igazolni. Például, ha a hitelező két tanú által aláírt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett kölcsönszerződéssel tudja igazolni a kölcsön követelésének keletkezését, összegét és lejártát.

A biztosítási intézkedés típusai

Biztosítási intézkedésként pénzkövetelés biztosítása vagy meghatározott dolog zárlata rendelhető el.

  • A pénzkövetelés biztosításának célja, hogy az adós vagyonát olyan mértékben vonják végrehajtás alá, hogy a későbbi eljárás során a tartozás fedezeteként biztosítsák a követelés behajtását. A pénzkövetelés biztosítása esetén a végrehajtó felhívja az adóst a biztosítandó összeg azonnali kifizetésére. Fizetés hiányában, a végrehajtó lefoglalja az adós vagyontárgyait. A végrehajtó felhívja továbbá az adós bankszámláját vezető pénzintézetet, hogy az érintett összeget a számláról sem az adós, sem más részére ne fizesse ki. Ha a számlán szereplő összeg nem elégséges a fedezethez, akkor az intézkedés a számlára érkező befizetésekre is kiterjed.
  • Szemben a pénzkövetelés biztosításával, zárlatot csak előre meghatározott ingó vagy ingatlan vagyontárgyra lehet elrendelni. A zárlat arra szolgál, hogy a tárgy későbbi átadhatóságát vagy rendelkezésre állását biztosítsa. Zárlat elrendelése indokolt lehet, ha például a per meghatározott vagyontárgy kiadása iránt folyik, és valószínűsíthető, hogy az érintett megpróbálja kivonni a tárgyat a későbbi végrehajtás alól, például a dolog átruházásával.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Pénzügyi Szoftver, Kintlévőség-kezelés, Likviditás növelés
Megosztás

About Author

Comments are closed.