Közfoglalkoztatottak bérszámfejtése

0

A közfoglalkoztatást a foglalkoztatás speciális formájának tekinthetjük, melyre a Munka Törvénykönyvében leírtaktól eltérő szabályok is vonatkozhatnak. Cikkünkben a közfoglalkoztatottak bérszámfejtéséhez kapcsolódó legfontosabb szabályokat foglaljuk össze.

A közfoglalkoztatás szabályait a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény határozza meg. A törvényben részletes felsorolást találunk arra vonatkozóan, hogy a Munka Törvénykönyve mely rendelkezéseit nem vehetjük figyelembe.

Munkaszüneti napra járó díjazás, valamint a tört havi alapbér megállapítása

A Munka Törvénykönyve meghatározza a távolléti díj fogalmát, s tételesen nevesíti is azokat az eseteket, melyekre ezt az összeget kell kifizetnünk.

Jó, ha tudjuk, hogy a közfoglalkoztatás kérdéseit taglaló törvény azonban kifejezetten kizárja, hogy közfoglalkoztatás esetén a Munka Törvénykönyve távolléti díjra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe vegyük.

Legyünk arra is tekintettel, hogy a közfoglalkoztatottak számfejtésekor azt a szabályt, mely a tört havi alapbér kiszámítására vonatkozik, szintén nem vehetjük figyelembe. Ez a rendelkezés úgy szól, hogy a havi alapbér meghatározott időszakra járó részének számításánál a havi alapbérnek a hónapban irányadó általános munkarend szerinti egy órára eső összegét szorozni kell az adott időszakra eső általános munkarend szerinti teljesítendő órák számával, azaz csakis a munkanapok alapján megállapított munkaórákkal.

Egy tört hónap esetén ezt az arányosítási elvet nem alkalmazhatjuk, ezért a kezdetektől az volt a következetes gyakorlat, hogy a közfoglalkoztatotti jogviszonynál az általános munkarend szerinti munkaidőbe bele kell vennünk a munkaszüneti napokat is, amennyiben azok hétköznapra esnek.

A szabadság miatti arányosítás kérdése csakis akkor merülhet fel tehát, ha a munkaszüneti nap, vagy munkaszüneti napok hétköznapra esnek a tárgyhónapban. Ez esetben az egy napi közfoglalkoztatási bér megállapítása úgy fog kinézni, hogy a havi közfoglalkoztatási bér vagy közfoglalkoztatási garantált bér összegét vesszük alapul, és ezt osztjuk el a tárgyhónap munkanapjainak és a hétköznapra eső munkaszüneti napok összegével.

Betegszabadságra vonatkozó szabályok

A törvény a betegszabadság kiadásáról szóló részben nem tesz különbséget a bérezési formák között, vagyis az, hogy a betegszabadságot csak munkanapokra lehet kiadni, egyaránt érvényes minden bérezési formára. A közfoglalkoztatotti jogviszony esetén szintén így kell eljárnunk.

Ha havibéres dolgozónk a munkaszüneti napon keresőképtelen, részére erre a napra nem jár plusz díjazás közfoglalkoztatotti jogviszonyban sem. A betegszabadság munkanapjaira azonban közfoglalkoztatási bér, illetve közfoglalkoztatási garantált bér hetven százalékát kell megfizetnünk ebben az esetben is, valamint a keresőképtelenségtől függetlenül fizetett ünnepre a közfoglalkoztatási bért, illetve közfoglalkoztatási garantált bért. De fontos tudnunk azt, hogy a betegszabadság-keret napjai csakis a munkanapok számával fog csökkeni.

Munkaidő-Nyilvántartás könnyedén!
Stabil, gyors, rugalmas, felhasználóbarát!

Állásidő szabályai

Ahogyan a munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalóinknál, úgy a közfoglalkoztatottainknál is előfordulhat, hogy munkáltatóként foglalkoztatási kötelezettségünknek a beosztás szerinti munkaidőben nem teszünk eleget. Ezt állásidőnek nevezzük.

Az állásidőre ilyenkor is díjazásban kell részesítenünk dolgozóinkat. Amennyiben nem munkaviszony, hanem közfoglalkozatási jogviszony keretében, teljes munkaidőben történik a foglalkoztatás, akkor erre az időre naponta 2013. január 1-jétől 1.160 forintot kell fizetnünk. Részmunkaidő esetén ezt az összeget arányosítanunk szükséges. Tehát, ha például a dolgozónk napi szerződés szerinti munkaideje 4 óra, akkor az arányosítás így fog kinézni számokkal:

(1.160 forint / 8) * 4 = 580, azaz 580 forint illeti meg naponta a 4 órás dolgozónkat erre a napra.

És most nézzünk néhány példát a közfoglalkoztatotti számfejtésre vonatkozóan!

1) Példa

A dolgozónk napi munkaideje 8 óra. Havi alapbére: a közfoglalkoztatási bér, azaz 81 530 forint.
2017. március hónapban 22 munkanap van. Figyelembe kell vennünk, hogy az adott hónapban 1 munkaszüneti nap van, a március 15-e, ami szerdai napra, azaz hétköznapra esik.
Dolgozónk 2017.03.20.-2017.03.31-ig alapszabadságon van. Ez összesen 10 munkanapot jelent.

És most nézzük a számokat:
81.530 / (22 + 1) = 3.544,78 Ft lesz az 1 napra eső alapbér.
10 munkanapra összesen 35.448 Ft alapbér illeti meg dolgozónkat.
A törthavi alapbér kiszámításakor szintén ugyanezt a számítási elvet alkalmazzuk, vagyis 2017.03.01.-2017.03.19-éig 12 munkanapra 3.544,78 * 12 munkanap = 42.537 Ft illeti meg dolgozónkat, és 2017.03.15-ei munkaszüneti napra pedig egy napi bére, azaz 3.544,78 Ft.

Tehát az alapszabadságra, a fizetett ünnepre, valamint a 12 munkanapra összesen 81.530 Ft-ot számfejtettünk dolgozónknak.

2) Példa

A dolgozónk napi munkaideje 8 óra. Havi alapbére: a közfoglalkoztatási bér, azaz 81 530 forint.

2017. március hónapban 22 munkanap van. Figyelembe kell vennünk, hogy az adott hónapban 1 munkaszüneti nap van, a március 15-e, ami szerdai napra, azaz hétköznapra esik.

Dolgozónk 2017.03.14.-2017.03.16-ig betegszabadságon van. Ez összesen 2 munkanapot jelent.

És most nézzük a számokat:

81.530 / (22 + 1) = 3.544,78 Ft lesz az 1 napra eső alapbér.

Betegszabadságra járó díjazás: 3.544,78 * 2 munkanap * 70% = 4.963 Ft

A törthavi alapbér kiszámításakor szintén ugyanezt a számítási elvet alkalmazzuk, vagyis 20 munkanapra 3.544,78 * 20 munkanap = 70.896 Ft illeti meg dolgozónkat, és 2017.03.15-ei munkaszüneti napra pedig egy napi bére, azaz 3.544,78 Ft.

Tehát a betegszabadságra, a fizetett ünnepre, valamint a 20 munkanapra összesen 79.404 Ft-ot számfejtettünk dolgozónknak.

Figyeljünk tehát közfoglalkoztatásra vonatkozó speciális, valamint a Munka Törvénykönyvétől eltérő törvényi előírások betartására.

Forrás:
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 126. §., 146. §., 147. §.
170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról 2/B §.
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.