Könnyebb lesz a társasházi garázs eladása

0

A társasházban található közös tulajdonú garázs, tároló eladásánál az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok betartása nehézséget és jelentős költséget okozhat a tulajdonostársak nagy száma esetén. Ezen a helyzeten egyszerűsített jelentősen egy jogszabályváltozás. Hogyan adható el a közös tulajdonú társasházi garázs?

Az elővásárlási jog nehézségei, ha sok a tulajdonos

Korábbi cikkünkben már foglalkoztunk a társasházakban található közös tulajdonban álló garázshely vagy más helyiségek (pl. tároló) eladása kapcsán az elővásárlási jog okozta nehézségekkel.

A probléma lényege, hogy az utóbbi években szigorodott a földhivatali és a bírósági gyakorlat is abban a kérdésben, hogy a tulajdonostársak nagy számára tekintettel el lehet-e tekinteni az elővásárlásra vonatkozó nyilatkozatok beszerzésétől. A kialakult gyakorlat szerint a vételi ajánlat közlése, ill. az elővásárlási jogra vonatkozó nyilatkozatok beszerzése alól nem lehet mentesülni önmagában a tulajdonostársak nagy száma miatt. Mentesülésre csak kivételesen van lehetőség, ha az elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat beszerzése az elővásárlásra jogosult tartózkodási helye vagy más körülményei miatt rendkívüli nehézséggel vagy számottevő késedelemmel járna.

Az elővásárlási joggal kapcsolatban kialakult gyakorlat mind időben, mind költségben jelentős nehézséggel járhatott egy közös tulajdonú teremgarázsban lévő beállóhely értékesítése során. Ebben az esetben ugyanis minden tulajdonostárssal írásban kellett közölni a vételi ajánlatot és felhívni az elővásárlási jog gyakorlásáról való nyilatkozattételre. Ez viszont nagyszámú ajánlott, tértivevényes levél kiküldését tehette szükségessé. Ezen a helyzeten változtatott egy jogszabály módosítás a közös tulajdonú garázsokkal kapcsolatban.

Hirdetményi közlés lehetősége társasházi garázs esetén

A jogszabályváltozás társasházi vagy szövetkezeti házi tulajdoni különlapon nyilvántartott garázsra vonatkozik. Az új szabály lehetővé teszi, hogy a vételi ajánlat hirdetményi úton kerüljön közlésre az elővásárlásra jogosult tulajdonostársak részére.

Ebben az esetben az eladó az elővásárlásra jogosult tulajdonostársakkal a vételi ajánlatot olyan módon is közölheti, hogy az érintett társasházban vagy szövetkezeti házban a vételi ajánlatot a ház közös használatú helyiségében figyelemfelkeltő módon kifüggeszteti a közös képviselettel.

Ilyen esetben nem kell a vételi ajánlat közlését minden egyes tulajdonostárs vonatkozásában igazolni. Nem kell a feladóvevényeket és tértivevényeket a földhivatalhoz megküldeni. Ehelyett társasház esetén elegendő benyújtani a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát. Szövetkezeti ház esetén a nyilatkozatot a szövetkezet képviselője adhatja. A nyilatkozattal lehet igazolni, hogy a vételi ajánlatot az ajánlati kötöttség időtartamára a ház közös használatú helyiségében figyelemfelkeltő módon kifüggesztették. A nyilatkozathoz mellékelni kell a kifüggesztett vételi ajánlatnak a kifüggesztés napját, a levétel napját, valamint a nyilatkozatot tevő aláírását tartalmazó eredeti példányát.

Servantes Könyvelőprogram

Nem minden garázsra vonatkozik az új szabály?

Fontos, hogy a könnyítés csak olyan, önálló helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanra vonatkozik, ahol rendeltetési módként a garázs megnevezés is feltüntetésre került. Ennek tipikus esete a társasházban önálló helyrajzi számon nyilvántartott, közös tulajdonú teremgarázs, amelyben a tulajdonostársakat egy-egy kijelölt beállóhely illeti meg.

Nem vehető igénybe a hirdetményi közlés olyan közös tulajdonú ingatlanok esetén, amelyek nem társasházban vagy szövetkezeti házban találhatóak.

Szintén nem lehet élni a hirdetményi közléssel olyan ingatlan esetén, amely az ingatlan-nyilvántartásban nem garázsként szerepel, hanem például tárolóként vagy lakásként.

Gépjármű álláshely önálló helyrajzi számon

Korábban nem volt jogi lehetőség arra, hogy egy garázsban kialakított, nyitott gépjármű beállóhely önálló helyrajzi számot kapjon. Az ingatlan-nyilvántartás szabályaiban bekövetkezett változás azonban már meghatározott feltételek teljesítése esetén lehetővé teszi a „gépjármű álláshely” önálló ingatlanként való felvételét az ingatlan-nyilvántartásba. Ez nyilvánvalóan azért előnyös a tulajdonosnak, mert ebben az esetben például a teremgarázsban található, de önálló helyrajzi számon szereplő álláshely már nem minősül közös tulajdonú ingatlannak. Így a többi álláshely tulajdonosát a törvény alapján már nem illeti meg elővásárlási jog.

Mi a feltétele, hogy a társasházi garázs önálló álláshely legyen?

Akkor minősülhet álláshelynek a terület, ha az épület gépjárműtároló helyiségében került kialakításra és gépjármű elhelyezésére szolgál. További feltétel, hogy az álláshely egyik oldala az álláshelyekhez vezető közlekedési úthoz kapcsolódjon. További három oldala pedig a helyiség padlóján tartós fizikai jelöléssel vagy fallal kerüljön körülhatárolásra. Az álláshely hossza legalább 5 méter, szélessége legalább 2,70 méter. A közforgalom számára nem megnyitott gépjárműtárolóban az álláshelyek legfeljebb 30%-ának a hossza 4,10 méterre és szélessége 2,20 méterre csökkenthető. A mozgáskorlátozottak részére kialakított álláshely hossza legalább 5 méter, szélessége legalább 3,60 méter.

Az újonnan épülő társasházakban az álláshelyeket már érdemes ennek figyelembe vételével kialakítani. A már bejegyzett társasházak esetén is lehetőség van a gépjármű álláshelyek önálló helyrajzi számra vételére, amennyiben a helyek megfelelnek a fenti feltételeknek. Azonban meglévő társasház esetén ehhez az alapító okirat módosítása is szükséges.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Megosztás

About Author

Comments are closed.