Kinek kell közösségi adószámot igényelnie?

0

Alábbi cikkünkben bemutatjuk, kik azok az adóalanyok, akiknek közösségi adószámot kell igényelnie. Olvass tovább, hogy többet tudj meg!

Annak a közösségi adószámmal nem rendelkező általános forgalmi adó alanynak kell közösségi adószámot igényelnie, (illetve a következőkben említett egyes speciális esetekben az adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személynek és az egyszerűsített vállalkozói adó alanynak) aki/amely az Európai Közösség (továbbiakban: EK) valamely másik tagállamában illetőséggel bíró adózóval szeretne kereskedelmi kapcsolatot létesíteni, nyilatkoznia kell erről, és közösségi adószámot kell kérnie.

Kereskedelmi kapcsolatnak minősül a termékbeszerzés és értékesítés – ideértve az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) szerinti adómentes termékimportot megalapozó Közösségen belüli adómentes termékértékesítést is -, valamint a szolgáltatásnyújtás és -igénybevétel.

Kötelező közösségi adószámot kérnie az általános forgalmi adófizetésre kötelezett adóalanynak,

 • ha más tagállamban illetőséggel bíró, közösségi adószámmal rendelkező adóalanynak vagy adófizetésre kötelezett jogi személynek Közösségen belüli termékértékesítést teljesít, illetve ha terméket ilyen adózótól szerez be;
 • ha más tagállambeli adóalanynak szolgáltatást nyújt, illetve ha más tagállambeli adóalanytól szolgáltatást vesz igénybe.
Armada- Barátságos ügyviteli szoftverek szakértő ügyfélszolgálattal!

Közösségi adószámot kell igényelnie

 • a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalanynak,
 • a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanynak,
 • az általános forgalmi adóalanynak nem minősülő adófizetésre kötelezett jogi személynek,
 • az alanyi adómentességet választó adóalanynak,
 • az egyszerűsített vállalkozói adó alanyának,
 • ha a tárgyévben az általa az EK más tagállamában beszerzett termék adó nélkül számított összesített ellenértéke a 10.000 eurót meghaladja; azon közösségi beszerzést megelőzően, amellyel ezt az értékhatárt meghaladja;
 • ha a tárgyévet megelőző évben az általa az EK más tagállamában beszerzett termék adó nélkül számított összesített ellenértéke nem haladja meg a 10.000 eurót és a Közösségen belül beszerzett termékek utáni általános forgalmi adó fizetési kötelezettségét a tárgyévben választása alapján belföldön kívánja teljesíteni (ezt a tárgyévet megelőző adóév utolsó napjáig kell bejelentenie). Amennyiben 2009. évben nem volt Közösségen belüli beszerzése, ezen választását 2010. évre a tárgyévi első, Közösségen belüli beszerzését megelőzően kell bejelentenie.

A 10.000 eurós értékhatár számításnál

Figyelmen kívül kell hagyni:

 • az új közlekedési eszköz, illetve
 • a jövedéki adóról és a
 • jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozó termék adó nélkül számított ellenértékét. Az euróban meghatározott értéket a forintra történő átszámítás során a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos forint/euró devizaárfolyamnak megfelelően az Áfa törvény 256. § (1) bekezdésében meghatározott kerekítési szabályok figyelembe vételével kell meghatározni.
 • a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalanynak,
 • az alanyi adómentességet választó adóalanynak,
 • a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanynak,
 • ha az EK más tagállamában illetőséggel bíró adóalanynak szolgáltatást nyújt, illetőleg tőle szolgáltatást vesz igénybe.

Köteles közösségi adószámot igényelni

 • a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany,
 • a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalany,
 • az általános forgalmi adóalanynak nem minősülő adófizetésre kötelezett jogi személy,
 • az alanyi adómentességet választó adóalany ha jövedéki termék közösségen belülről történő beszerzése miatt belföldön keletkezik általános forgalmiadó-fizetési kötelezettsége.
 • Az egyszerűsített vállalkozói adó alanya. Ha az EK más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal rendelkező adóalanynak vagy adófizetésre kötelezett jogi személynek:
  • terméket értékesít,
  • szolgáltatást nyújt, vagy
  • tőle szolgáltatást vesz igénybe,

az értékesítést valamint a szolgáltatásnyújtást illetve a szolgáltatás igénybevételét megelőzően köteles közösségi adószámot kérni. A közösségi adószám képezésével nem veszíti el eva alanyiságát.

 • Az alanyi adómentességet választó adóalany az értékesítést megelőzően köteles közösségi adószámot kérni, ha az EK másik tagállamában illetőséggel bíró adóalany vagy adóalanynak nem minősülő személy, szervezet részére új közlekedési eszközt értékesít. Egyéb termék értékesítéseire nem kell közösségi adószámot kérnie, mert azok nem minősülnek Közösségen belüli értékesítésnek.
 • A kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany az értékesítést megelőzően köteles közösségi adószámot kérni, ha az EK más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal rendelkező adóalanynak vagy adófizetésre kötelezett jogi személynek terméket értékesít (ha az értékesítés belföldi teljesítése esetén adóköteles lenne), vagy az EK más tagállamában illetőséggel bíró adóalanynak szolgáltatást nyújt, vagy tőle igénybe vesz.
 • Nem áfa alanynak (magánszemély vagy egyéb szervezet) új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítése esetén közösségi adószámot kell igényelnie, függetlenül attól, hogy a vevő a másik tagállamban adóalany-e vagy magánszemély.
 • A közösségi adószám az adózó kérelmére megképezésre kerül a működő, a csődeljárás, a felszámolási, illetve a végelszámolási eljárás alatt álló adózók számára is.

Forrás:NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Okos Armada könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.