Innovációs járulék bevallása és megfizetése

0

Minden belföldi székhelyű, és a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság innovációs járulékot (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: járulék) köteles fizetni.

Mentes a járulék fizetésének kötelezettsége alól:

a) a Kkv. tv. szerint mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság,
b) a Magyar Nemzeti Bank,
c) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
d) a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter felügyelete alá tartozó, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság,
e) a cégbejegyzés évében a jogelőd nélkül alapított gazdasági társaság és annak előtársasága,
f) a közhasznú nonprofit gazdasági társaság,
g) a járulékfizetésre kötelezett, de felszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt álló gazdasági társaság.

Az innovációs járulék alapja és mértéke

A járulék alapja a helyi adókról szóló törvény alapján meghatározott adóalap, csökkentve a Htv. szerint kimutatott, külföldön létesített telephelyre jutó iparűzési adóalaprész összegével. A járulék mértéke a járulékalap 0,3%-a.

Járulékelőleg

A járulékfizetésre kötelezett adózónak negyedévente előleget kell fizetnie az előlegfizetési időszakot követő hónap 20-áig. A fizetendő járulékelőleg mértéke a törvényben meghatározott járulékelőleg egynegyede. Fontos, hogy a járulékfizetésre kötelezett adózónak járulékelőleget kell bevallania, a járulékbevallás esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszakra.

Jó ha tudjuk, hogy a járulékfizetésre kötelezett adózónak az adóévet megelőző adóév adatai alapján kell megállapítania a járulékelőleget, és arról az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig járulékelőleg-bevallást kell benyújtania.

Az adózó az előlegfizetéssel egyidejűleg bevallást tesz a járulékfizetési kötelezettség keletkezése évének első két előlegfizetési időszakára vonatkozóan. Az előleg mértéke pedig, a járulék várható éves összegének időarányos része. Az adózó átalakulása esetén a jogutód társaságnak akkor kell bevallania, illetve befizetnie az innovációs járulék előlegét, ha az alól az Inno. tv. nem mentesíti. A jogutódnak akkor van bevallási kötelezettsége innovációsjárulék-előlegről, ha az üzleti év első napján – vagyis az átalakulás napját követő napon – járulékfizetésre kötelezett, figyelemmel a jogelőd(ök) járulékelőleg-kötelezettségére. A jogutód köteles bevallani, és a bevallás esedékességének napjától az adóévet követő 6. hónap utolsó napjáig megfizetni az innovációs járulék előlegét (az átalakulás formájától függően azzal egyező, összesített, megosztott) az átalakulás napjától számított 30 napon belül.

Fontos, így tartsuk szem előtt, hogy nem kell a gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó szabályokat alkalmazni, ha betéti társaság közkereseti társasággá vagy közkereseti társaság betéti társasággá alakul, ugyanis ezekben az esetekben soron kívüli bevallást nem kell benyújtani.

Az innovációs járulék bevallása és megfizetése

2019. január 1-jétől a mikro- vagy kisvállalkozási minőség megállapításánál a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény mikro vagy kisvállalkozásra vonatkozó, valamennyi előírását figyelembe kell venni. Vizsgálni kell a kapcsolódó, illetve partnervállalkozások adatait is, valamint azt, hogy valamely értékhatár meghaladása tartósnak tekinthető-e.

A járulékfizetésre kötelezett adózó a járulék éves összegét maga állapítja meg és vallja be a NAV-nak az adóévet követő adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig. A befizetett előleg és a járulék éves összege közötti különbözetet ugyaneddig kell befizetni, illetve a többletbefizetést is ettől az időponttól lehet visszaigényelni.

Az eltérő üzleti éves járulékfizetésre kötelezett adózó az üzleti év első napján hatályos jogszabályok szerint állapítja meg, vallja be, teljesíti járulékfizetési kötelezettségét és fizet előleget.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva –www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Okos Armada könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.