Milyen gépjárművek után kell adót fizetni és kinek kell megfizetni

0

A gépjárműadó 2021. január 1-től a NAV-hoz tartozik. 2021. év elejétől az önkormányzati adóhatóságok helyett a NAV vette át a belföldi gépjárművek adójával kapcsolatos adóztatási feladatokat.

Mit jelent a gépjármű-tulajdonosok számára az, hogy a NAV átveszi az adóztatást?

A gépjármű-tulajdonosoknak nincs teendőjük ezzel összefüggésben. A NAV megkapja a gépjárműadó kivetéséhez szükséges adatokat a gépjármű-nyilvántartásból és az adóztatási feladatokat eddig ellátó önkormányzatoktól.

A NAV az év elején minden érintett számára határozatot küld a fizetendő gépjárműadóról, ez a határozat az adókötelezettséget tartalmazza. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózók gépjárműadó határozatát a NAV elektronikusan küldi meg, a többi adózó postán kapja meg. Ha az adózó az év teljes időszakában mentesül a gépjárműadó alól és nincs fizetendő adója, a NAV nem küld határozatot. Ilyenkor a mentességet kizárólag nyilvántartásában rögzíti.

Mikor és hogyan kell megfizetni a gépjárműadót?

Az éves gépjárműadót főszabályként két egyenlő részletben kell megfizetni. A 2021-es évben speciális az adófizetés határideje:

  • az első félévi részletet április 15-ig,
  • a második félévi részletet szeptember 15-ig kell megfizetni.

Az összeget a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára kell befizetni. Akik postán kapnak határozatot, az adót a határozathoz mellékelt csekken is befizethetik.

Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud

Hogyan lehet bejelenteni a mentességet, a szünetelést?

A mentességek, kedvezmények, szünetelés bejelentésére a NAV a GJADO-adatlapot rendszeresítette. A nyomtatvány elektronikusan elérhető a NAV honlapján az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK), illetve a NAV honlapján közzétett Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) portálon is.

Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud

Az ÁNYK-ban kitöltött nyomtatványt elektronikus feladásra megjelöléssel közvetlenül benyújthatja a NAV-hoz. A kitöltött nyomtatványt kinyomtatva, postán is eljuttathatja a lakóhelye, székhelye szerint illetékes NAV-igazgatósághoz. A nyomtatvány az ÁNYK programból is nyomtatható, vagy a NAV ügyfélszolgálatain is beszerezhető.

Milyen gépjárművek után kell adót fizetni?

A belföldi gépjárművek adója a forgalomban lévő, magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjárművet, pótkocsit terheli.

Nem kell gépjárműadót fizetni:

  • a mezőgazdasági vontató,
  • a lassú jármű és a lassú jármű pótkocsija,
  • a négykerekű segédmotoros kerékpár,
  • a külön jogszabály szerinti „méhesházas” gépjármű,
  • a munkagép,
  • a CD, a CK, a DT, az OT és a Z betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjármű után.

Kinek kell gépjárműadót fizetni?

Az adót főszabályként az fizeti, aki a járműnyilvántartásban az év első napján üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel.

Több tulajdonos

Ha a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa, vagy több üzembentartója van, akkor az adó alanya az, akinek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.

Év közben, újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű

Az adó alanya a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján üzemben tartóként, tulajdonosként a nyilvántartásban feltüntetett személy. A tulajdonos halála, megszűnése Az adóalany halálát, illetve cégeknél a megszűnést követő év első napjától – akkor, ha a hatósági nyilvántartásban még mindig az elhunyt személy vagy a megszűnt szervezet szerepel tulajdonosként – azt kell az adó alanyának tekinteni, aki a haláleset vagy megszűnés napján a hatósági nyilvántartásban nem üzembentartó tulajdonosként szerepel. Ha nincs ilyen, akkor azt, akit az adóalany halála, illetve megszűnése után elsőként tulajdonosként bejegyeztek.

E és P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű

Az adó alanya az, akinek a nevére a rendszámtáblát a hatóság kiadta.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Megosztás

About Author

Comments are closed.