Fizetési moratórium részletes szabályai

0

A Magyar Közlöny március 24-én megjelent 52. számában található a fizetési moratórium részletszabályairól szóló rendelet.

Szerződés teljesítése

Az adós eredeti szerződési feltételeknek megfelelő teljesítése nem érinti a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló Korm. rendelet szerinti fizetési haladék hatályát. A teljesítést a szerződésnek a moratórium elrendelése előtt hatályos rendelkezései szerint kell jóváírni. Jó ha tudjuk, hogy ezen szabályozást a munkáltatói kölcsönre is megfelelően kell alkalmazni. Adósnak minősülnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi vállalkozások és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény szerinti befektetési alapok is. Sőt, a rendeletet a garanciaszerződésre, illetve a garanciavállaló nyilatkozatra is megfelelően kell alkalmazni.

Tőketartozás

Fontos, hogy a tőketartozást sem a fizetési haladék ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően nem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni. A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni. A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. A kamatra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni a díjakra is.

Kezességvállalási díj

A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet szerint folyósított kölcsön alapján fizetendő kezességvállalási díj a fizetési moratórium fennállásának időtartama alatt elengedésre kerül.

Rendelkezések alkalmazásának határideje

Ezen rendelkezéseket a Korm. rendelet hatálybalépésétől kötött szerződésekre 2020. december 31-ig kell alkalmazni. Amennyiben e határidő nem kerül meghosszabbításra a teljes hiteldíj mutató tekintetében, ezt követően az adott hitelező szerződéskötéskor érvényben lévő hirdetményében meghatározott teljes hiteldíj mutató válik irányadóvá.

A módosult szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között érvényes.

A fizetési moratóriumot a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek vételárrészlet-fizetési és bérletidíj-fizetési kötelezettségére is megfelelően alkalmazni kell. A Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. december 31-ig a bérleti díj meg nem fizetése miatt nem él a felmondás jogával.

Adósnak minősül

Adósnak minősül a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvényben meghatározott eljárások alatt álló adós. Valamint az adós hiteltörlesztési kötelezettségeiért helytállni köteles személyek is.

A fizetési moratórium kiterjed

A fizetési haladék kiterjed:

• a főhitelező részére fizetendő minimális törlesztőrészlet megfizetésére,
• a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban,
• bírósági adósságrendezési egyezségben, valamint
• a bírósági adósságtörlesztési végzésben megállapításra kerülő vagy megállapított, a rendeletben felsorolt, hitelviszonyból származó fizetési kötelezettségek teljesítésére is, a rendelet hatálybalépése után esedékessé váló törlesztési részletekre vonatkozóan.

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu adosziget@adosziget.hu

Összeszerelő üzemek készlet és számlázó szoftvere
Megosztás

About Author

Comments are closed.