Fennáll-e a szálloda felelőssége a vendég saját dolgaiért?

0

“Előfordulhat, hogy a vendég által a szállodába magával vitt dologban kár keletkezik vagy a dolgot ellopják. A szálloda általános felelőssége”

A nyári szabadságolások idején a szállodák és a vendéglátóipari helyiségek forgalma is megnövekszik. A vendégek sok esetben értékes dolgokat visznek magukkal a pihenésük során. Mind a vendég, mind a vendéglátó számára kellemetlen, ha a szabadság ideje alatt a vendég értéktárgyai elvesznek vagy károsodnak. Fennáll-e a szálloda felelőssége a vendég magával vitt dolgaiért?

A szálloda felelőssége a vendég dolgaiért

Előfordulhat, hogy a vendég által a szállodába magával vitt dologban kár keletkezik vagy a dolgot ellopják. A szálloda általános felelőssége a dolgokban esett károkra vonatkozik. Ide tartoznak például a ruhaneműk, a mobiltelefon, a napszemüveg. Külön szabályok vonatkoznak viszont a készpénzre és a jelentős értékű értéktárgyakra, például a nagy értékű ékszerekre.

A szálloda a vendég dolgaiban bekövetkezett kárért az általános szabály szerint két esetben felel:

  • ha a vendég a dolgot a szállodában kijelölt, illetve általában erre rendelt helyen vagy a szobájában helyezte el, vagy
  • olyan dolgokért, amelyeket vendég a szálloda olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

Fontos, hogy a szálloda letéti felelőssége csak a vendégek dolgaira terjed ki, tehát azon személyekre, akik a szállodában megszállnak. A vendéghez érkező látogató már nem minősül a szálloda vendégének.

A Polgári Törvénykönyv a vendég dolgaiban bekövetkezett kárért való felelősség legmagasabb összegét a napi szobaár összegének ötvenszeresében korlátozza. A szálloda vállalhat ennél magasabb összegű felelősséget is, de a törvényi korlátnál szűkebb felelősségre vonatkozó megállapodás semmis, még akkor is, ha ebbe a vendég is beleegyezett.

A szálloda felelőssége a szobában hagyott tárgyakért

A szálloda felelőssége fennáll, ha a dolgot a vendég a szállodai szobájában vagy a kijelölt, illetve általában erre rendelt helyen helyezte el. Ilyen hely lehet például az öltözői szekrény, kabin, gépjármű esetén a szálloda őrzött parkolója.

Nem felel viszont a szálloda például az úszómedence mellett vagy a mosdóban felejtett tárgyakért.

Munkaidőkeret teljes körű kezelése.

A szállodai alkalmazottra bízott tárgyak esete

A felelősség másik esete, ha a szálloda olyan alkalmazottjának adta át a dolgot a vendég, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott. Ilyen lehet például a vendég járművének kipakolásában, a csomagoknak a szállodai szobába való felvitelében segédkező alkalmazott.

Készpénzért, értékpapírért, értéktárgyakért való felelősség

Az általánostól eltérő szabályok vonatkoznak a vendég által a szállodába bevitt készpénzért, értékpapírért és más értéktárgyért való felelősségre. Értéktárgynak minősülnek ebben a tekintetben a szokásosnál jelentősebb értékkel bíró ingóságok. Például nagyobb értékű ékszerek, műtárgyak, és a bírói gyakorlat ide sorolja a gépjármű kulcsát is.

A vendég készpénzéért, értékpapírjáért, értéktárgyaiért a szálloda letéti felelőssége nem áll fenn önmagában azért, mert például a vendég az ilyen dolgot a szobájában elhelyezte. A készpénzért, értékpapírért és más értéktárgyakért a szálloda csak akkor felel, ha a dolgot megőrzésre átvette, vagy a vendég a dolgot megőrzésre át kívánta adni, de a szálloda az átvételt megtagadta.

Amennyiben a szálloda e dolgokat megőrzésre átvette vagy a megőrzésre átvételt megtagadta, akkor e dolgokért való felelősségének nincs összegszerű felső határa. Így tehát ebben az esetben nem érvényesül a napi szobaár ötvenszeresének megfelelő korlát.

Éttermek, kávéházak, színházak felelőssége

A kávéházak, éttermek, színházak, fürdők, és a nyilvánosság számára nyitva álló hasonló intézmények, ill. a ruhatár felelőssége a látogatók dolgaiért a szálloda felelősségéhez hasonlóan alakul, azonban néhány jelentős eltéréssel.

A fenti intézmények felelőssége az olyan dolgokra terjed ki, amelyeket a látogatók ezen intézményekbe rendszerint magukkal szoktak vinni. Ezért nem terjed ki például az étterem felelőssége a vendég által bevitt nagy mennyiségű készpénzre, nagy értékű ékszerre.

Abban az esetben, ha megfelelő hely áll a látogatók rendelkezésére dolgaik megőrzése céljából, akkor az intézmény csak az itt elhelyezett dolgokban esett kárért tartozik felelősséggel. Megfelelőnek tekinthető hely például az őrzött ruhatár, a zárható szekrény, az értékmegőrző. Ha a látogató a megfelelő megőrzési helyen a dolgait annak ellenére nem helyezte el, hogy erre lehetősége lett volna, az e dolgokban esett kárért az intézmény nem felelős. Ha például a színháznak megfelelő őrzött ruhatára van, akkor nem felel a látogató által a székén elhelyezett és ellopott kabátért.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL IDŐ Felhő alapú munakidő-nyilvántartó szoftver
Munkaidő-Nyilvántartás könnyedén! Stabil, gyors, rugalmas, felhasználóbarát!
Megosztás

About Author

Comments are closed.