Idegenforgalmi adó

0

Az idegenforgalmi adó egy helyi adó, melyről a helyi adókról szóló törvény rendelkezik. Az alábbiakban nézzük meg, hogy ki az adó alanya, mi az adó alapja és mennyi a mértéke, továbbá ki élvezheti az adómentességet.

Az adókötelezettség, az adó alanya

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adómentesség

Az adókötelezettség alól mentes:

a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély,
b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély,
c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója,
e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő egyházi személy;
f) a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

Munkaidőkeret teljes körű kezelése.

Az adó alapja

Az adó alapja:

1. a megkezdett vendégéjszakák száma, vagy
2. a megkezdett vendégéjszakára eső

a) szállásdíj, ennek hiányában
b) a szállásért bármilyen jogcímen (pl. üdülőhasználati jog) fizetendő ellenérték (pl. üzemeltetési költség).

Az adó mértéke

Az adó mértékének felső határa:

a) Az előző bekezdés 1. pontja alapján: személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft,
b) Az előző bekezdés 2. pontja alapján: az adóalap 4%-a.

Az adó beszedésére kötelezett

A fizetendő adót:

a) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,
b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be.

Figyeljünk rá, hogy az adó beszedésére kötelezettnek olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) kell vezetnie, amiből egyértelműen megállapítható az eltöltött vendégéjszakák száma és a fizetett szállásdíj összege.

Jó ha tudjuk, hogy a fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezettnek akkor is be kell fizetnie, ha annak beszedését elmulasztotta.1990. évi C. törvény a helyi adókról
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.