Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás bevallása

0

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) egy olyan adózási forma, amit kizárólag bizonyos meghatározott foglalkozások művelői választhatnak. Ez főként a művészet, média és sport területén tevékenykedők lehetősége, amennyiben van olyan bevételük is, ami után az általános szabályok szerint fizetik meg a közterheket

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapja

Az ekho alapja a törvényben részletezett foglalkozáslistában szereplő foglalkozással szerzett bevétel. Figyeljünk rá, hogy amennyiben a magánszemély áfa fizetésére kötelezett, ezt a bevételt csökkenteni kell az általános forgalmi adóval.

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás mértéke

A magánszemélynek általános esetben 15 százalék ekhot kell fizetnie az ekhoalap összegéből. Azonban ha a a magánszemély a kifizetést megelőzően nyilatkozik arról, hogy nyugdíjas, a fizetendő ekho mértéke 9,5 százalék. Jó ha tudjuk, hogy ebben az esetben nem feltétel a legalább 183 nap nyugdíjasként eltöltött idő.

Fontos tudnunk, hogy az EGT-államban biztosított személynek juttatott ekho alapjául szolgáló bevételt 9,5 százalék ekho terheli. Ne feledjük, hogy ezt a kifizetőnek kell megállapítania és levonnia is. Emellett kifizetőt az ekhoalap összege után 15,5 százalék ekho terheli, továbbá ráhárul a magánszemély által fizetendő ekho levonásának, befizetésének és bevallásának kötelezettsége is.

Milyen közterheket vált ki az ekho?

A jogszerűen ekhoalapként figyelembe vett bevétel után megfizetett ekho a személyi jövedelemadót, a Tbj.-ben meghatározott biztosítottat terhelő társadalombiztosítási járulékot, valamint a kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adót váltja ki.

Bevallás

A kifizetőt terhelő – megállapított és a természetes személytől levont – egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást havonta kell bevallani és megfizetni, mégpedig a tárgyhót követő hónap 12. napjáig.

Az adóévet követő év május 20-ig kell bevallást benyújtania:

  • a vállalkozási tevékenységet nem folytató természetes személynek,
  • a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személynek,
  • a mezőgazdasági őstermelőnek és
  • az áfa fizetésére kötelezett természetes személynek. Fontos, hogy ezt, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerint adózott bevételek utáni adókötelezettség részletezésével kell benyújtani.

Abban az esetben, ha a természetes személy eseti megbízási, vagy vállalkozási szerződés alapján végzi az Ekho tv. hatálya alá tartozó tevékenységét és az ekho választásáról az őt megillető bevétel kifizetése előtt nyilatkozik, akkor nyilatkozhat arról is, hogy átvállalja a kifizetőt és az őt terhelő ekho megállapítását, bevallását és megfizetését. Ebben az esetben negyedévente, a negyedévet követő hónap 12. napjáig köteles megfizetni a természetes személy, az általa megállapított ekhót. Ezen nyilatkozat szerinti ekho alapját és fizetendő összegét negyedéves bontásban kell bevallania, a negyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként az éves személyi jövedelemadó-bevallásában, mégpedig a kifizetőtől átvállalt és a természetes személyt terhelő összegek szerint külön. Ne feledjük, hogy a kifizetőnek ekkor, a természetes személynek az adóévben juttatott ekho alapot képező bevételéről adatot kell szolgáltatnia a NAV-hoz. Ennek határideje, az adóévet követő január 31-e és figyeljünk arra, hogy ezen adatszolgáltatást a természetes személy adóazonosító jelének feltüntetésével kell megtenni.

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Okos Armada könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.