Mi az ekho alapja és mekkora a mértéke?

0

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, azaz az ekho alapja a foglalkozáslistában szereplő foglalkozással szerzett bevétel.

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) olyan adózási forma, amit egyes meghatározott foglalkozások művelői választhatnak, főként:

• a művészet,
• média,
• sport területén,

ha van olyan bevételük is, ami után az általános szabályok szerint fizetik meg a közterheket.

Mi az ekho alapja?

Az ekho alapja a foglalkozáslistában szereplő foglalkozással szerzett bevétel. Ha a magánszemély áfa fizetésére kötelezett, ezt a bevételt az általános forgalmi adóval csökkenteni kell.

Mekkora az ekho mértéke?

A magánszemélynek az ekhoalap összegéből általános esetben 15 százalék ekhot kell fizetnie.

Ha a magánszemély a kifizetést megelőzően nyilatkozik arról, hogy nyugdíjas (ebben az esetben nem feltétel a legalább 183 nap nyugdíjasként eltöltött idő), a fizetendő ekho mértéke 9,5 százalék.

Az általános szabálytól eltérően az EGT-államban biztosított személynek juttatott ekho alapjául szolgáló bevételt 9,5 százalék ekho terheli, amit a kifizetőnek kell megállapítania és levonnia.

A kifizetőt az ekhoalap összege után 2020. június 30-áig 17,5 százalék, míg 2020. július 1- től 15,5 százalék ekho terheli, és emellett ráhárul a magánszemély által fizetendő:

• ekho levonásának,
• befizetésének és
• bevallásának kötelezettsége is.

Nem kell a kifizetőnek az ekhot megfizetnie akkor,

• ha az ekho alapjául szolgáló bevételt EGT-államban biztosított személynek fizeti ki;
• a hivatásos sportolónak az e foglalkozása ellenértékeként juttatott bevétel után, valamint
• a nemzetközi sportszövetség munkavállalójának és a saját jogú nyugdíjasnak az e foglalkozása ellenértékeként juttatott bevétel után.

Amellett, hogy az ekhot nem kell megfizetnie, a magánszemély fizetendő ekhoját sem kell levonnia és bevallania akkor, ha a magánszemély a vállalkozási szerződés vagy eseti megbízási szerződés alapján őt megillető bevétel kifizetése előtt nyilatkozik arról, hogy

• az ekho megállapítását,
• bevallását és
• megfizetését

a kifizetőtől átvállalja.

Ne feledjük, hogy a jogszerűen ekhoalapként figyelembe vett bevétel után megfizetett ekho a személyi jövedelemadót, a Tbj.-ben meghatározott biztosítottat terhelő

• társadalombiztosítási járulékot és a
• kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adót

váltja ki.

A kifizetőt és a magánszemélyt tehát az ekhoalappal kapcsolatban az előbbieken kívül – ide nem értve az esetleges mulasztási bírságot – további fizetési kötelezettség nem terheli.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Megosztás

About Author

Comments are closed.