A biztosítás szünetelésének esetei

0

Az alábbiakban bemutatjuk azokat az eseteket, melyekben a biztosítás szüneteltetése lehetséges. Nézzük ezeket most, pontról pontra.

Az alábbi esetekben lehetséges a biztosítás szüneteltetése:

a) A fizetés nélküli szabadság ideje alatt, kivéve, ha
aa) a fizetés nélküli szabadság idejére csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás vagy gyermeknevelési támogatás kerül folyósításra, vagy
ab) a fizetés nélküli szabadságot tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszik igénybe, vagy
ac) azt önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítése céljából veszik igénybe.

b) Az igazolatlan távollét időtartama alatt.

c) A munkavégzési (szolgálatteljesítési) kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt. Kivéve, ha a munkavégzés alóli mentesítés idejére a munkaviszonyra vonatkozó szabály szerint átlagkereset jár, vagy munkabér (illetmény), átlagkereset (távolléti díj), táppénzfizetés történt.

d) A letartóztatás tartama alatt. Kivéve, ha a letartóztatottat jogerősen felmentették, vagy a bíróság jogerős vagy végleges határozatában, valamint az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható határozatában a büntetőeljárást megszüntette. Továbbá a szabadságvesztés tartama alatt. Kivéve, ha az elítéltet utóbb a bíróság jogerősen felmentette (ide nem értve a fogvatartott által a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvény szabályai szerint létesített, a 6. § szerint biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyt).

e) Az ügyvédi tevékenység szünetelésének ideje alatt, a közjegyző, a szabadalmi ügyvivő kamarai tagságának szüneteltetése alatt.

f) Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének ideje alatt.

g) Az állategészségügyi szolgáltató tevékenységet végző állatorvos tevékenységének szünetelése alatt.

h) Az a)–g) pontban nem említett olyan esetben, amikor külön jogszabály, vagy egyéb, a jogviszonyra vonatkozó szabályozás szerint a biztosítás alapjául szolgáló jogviszony szünetel.

Tehát figyeljünk rá, hogy például a fizetés nélküli szabadság időtartama nem minősül biztosítási időnek. Ezen időszak alatt szünetel a biztosítás és meg kell fizetni a Tbj. alapján az egészségügyi szolgáltatási járulékot.

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL IDŐ online munkaidő nyilvántartó rendszer
XL IDŐ Online Munkaidő-nyilvántartó Rendszer
Megosztás

About Author

Comments are closed.