Bejelentési és bevallási szabályok egyszerűsített foglalkoztatás esetén

0

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató köteles az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt bejelenteni a munkavállalót. A munkavállaló nevét, adószámát, adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét, az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét, és a munkaviszony napjainak számát. Mindezt teljesítheti elektronikus azonosítását követő elektronikus kapcsolattartás útján, vagy országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon is.

Ha a munkavállaló a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, vagy a Magyarország által kötött kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján másik tagállamban, illetve egyezményben részes másik államban biztosított, és ezt a munkáltató előtt igazolta, az egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésekor ezen körülményt az illetékes állami adóhatóságnak a munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentésével egyidejűleg be kell jelentenie.

Mikor kell befizetni a közterhet?

A munkáltatónak a tárgyhót követő hó 12-éig az egyszerűsítetten foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatásával járó közteher-fizetési kötelezettségének kell eleget tennie. Bevallási kötelezettségét ezen időpontig elektronikusan kell teljesítenie.

Van, amikor nem jár az egyszerűsített foglalkoztatás

Figyeljünk rá, hogy az a munkáltató, aki a 300 ezer forintot, vagy ezt meghaladó összegű adótartozást halmoz fel az egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkáltató által fizetendő közteher mértékének megfizetésében, vagy szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja. törvényben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettség tekintetében, további egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult mindaddig, míg adótartozását ki nem egyenlíti.

Az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése

Az egyszerűsített foglalkoztatás telefonos ügyfélszolgálaton történő bejelentése a jogszabályban meghatározott országos telefonos ügyfélszolgálat által fenntartott ügyfélvonalon keresztül történik, a bejelentő adóazonosító jelének megadásával. Az országos telefonos ügyfélszolgálat a bejelentést a jogszabályban meghatározott módon rögzíti. A bejelentőt a bejelentés eredményéről egyidejűleg tájékoztatja.

Az országos telefonos ügyfélszolgálat az adatokat haladéktalanul továbbítja az állami adóhatóság számára. Az országos telefonos ügyfélszolgálat a bejelentett adatokat a bejelentést követő ötödik év december 31-ig őrzi meg. Azt követően törlésre kerül. Az országos telefonos ügyfélszolgálat a törvényben meghatározott személyes adatokat, továbbá az adótitkot a feladat teljesítéséhez szükséges mértékben megismerheti és kezelheti.

Visszavonható az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentés?

Az adóhatóság részére teljesített bejelentés esetleges visszavonására és módosítására

  • az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését követő két órán belül, vagy

ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás

  • a bejelentés napját követő napon kezdődött, vagy ha
  • a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott,

a módosítás bejelentés napján délelőtt 9 óráig van lehetőség, ezt követően a munkáltató a közteher-fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni.

A bejelentés módosítására mindenképpen így kerülhet sor, függetlenül attól, hogy bejelentési kötelezettségének eredetileg a munkáltató melyik módon tett eleget.

Bevallási kötelezettség

A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási kötelezettségét az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) havi adó- és járulékbevallásra vonatkozó szabályai szerint elektronikusan teljesíti. A munkáltató a közteher-fizetési kötelezettséget a tárgyhót követő hó 12-éig, az állami adóhatóság által erre a célra meghatározott beszedési számla javára teljesíti.

Az adóhatóság a fizetendő közteher összegéből 91,8%-ot a Nyugdíjbiztosítási Alapnak, 1,4%-ot az Egészségbiztosítási Alapnak és 6,8%-ot a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak utal át. Az átutalást naponta, ettől eltérően a magánnyugdíjpénztárnak történő átutalás esetén a bevallás feldolgozását követően haladéktalanul kell teljesíteni.

Az itt nem szabályozott adózást érintő kérdésekben az Art., az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény és az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. Jó ha tudjuk, hogy nem kell alkalmazni az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet azon előírását, hogy a munkáltató az elszámolási évet követő év január 31-éig összesített igazolást ad a magánszemélynek.

Forrás: 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL IDŐ online munkaidő nyilvántartó rendszer
XL IDŐ Online Munkaidő-nyilvántartó Rendszer
Megosztás

About Author

Comments are closed.