Az adózás rendjéről szóló törvény módosítása

0

A Magyar Közlöny 128. számában található az adózás rendjéről szóló törvény módosítása. Nézzük meg, hogy mely pontokon változott a törvény.

Új szabályozás:

Az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) 50. § (2) bekezdése a következő 7a. ponttal egészül ki:
[Az (1)–(1a) bekezdés szerinti bevallás tartalmazza:]
7a. a természetes személy tekintetében az Szja tv. 29/D. § szerinti kedvezmény érvényesítéséhez szükséges következő adatokat: a) a kedvezményre jogosító valamennyi gyermek nevét, adóazonosító jelét (adóazonosító jel hiányában a természetes személyazonosító adatait), b) az Szja tv. 29/D. § (2) bekezdés szerint a kedvezmény alapját képező jövedelmeket jogcímenként,

Új szabályozás:

Az Art. 50. § 34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1)–(1a) bekezdés szerinti bevallás tartalmazza:]
34. a szociális hozzájárulási adó alapját és összegét, ide nem értve a mezőgazdasági őstermelőt negyedévente terhelő szociális hozzájárulási adóelőleg alapját és összegét,

Régi szabályozás:

34. a szociális hozzájárulási adó alapját és összegét,

Új szabályozás:

Az Art. 114/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
114/C. § [A csoportos társasági adóalany, illetve a csoportos társasági adóalanyban fennálló csoporttagság megszűnése]
Az állami adó- és vámhatóság a csoportos társasági adóalany létrehozását engedélyező határozatot visszavonja, ha
a) a csoportképviselő – valamennyi csoporttag feltétlen beleegyező nyilatkozatának csatolása mellett – a csoportos társasági adóalany megszüntetését kéri,
b) a csoportképviselő a képviseletet nem vállalja, és az új csoportképviselő haladéktalan kijelölése és bejelentése az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerint nem történik meg,
c) a csoportos társasági adóalanyban részt vevő csoporttagok száma kettő alá csökken, vagy
d) a csoportos társasági adóalanyban részt vevő valamennyi csoporttag jogutód nélkül megszűnik.
Amennyiben a csoportos társasági adóalanyban részt vevő bármely csoporttagra a Tao tv. 2/A. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott feltételek nem vagy nem teljeskörűen teljesülnek, az érintett csoporttag csoporttagságát az állami adó- és vámhatóság határozattal megszünteti.

Régi szabályozás:

[A csoportos társasági adóalany megszűnése]
Az állami adó- és vámhatóság a csoportos társasági adóalany létrehozását engedélyező határozatot visszavonja, ha
a) a csoportképviselő – valamennyi csoporttag feltétlen beleegyező nyilatkozatának csatolása mellett – a csoportos társasági adóalany megszüntetését kéri,
b) a csoportképviselő a képviseletet nem vállalja, és az új csoportképviselő haladéktalan kijelölése és bejelentése az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerint nem történik meg,
c) a csoportos társasági adóalanyban részt vevő bármely csoporttagra a Tao tv. 2/A. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott feltételek nem vagy nem teljes körűen teljesülnek,
d) a csoportos társasági adóalanyban részt vevő csoporttagok száma kettő alá csökken, vagy
e) a csoportos társasági adóalanyban részt vevő valamennyi csoporttag jogutód nélkül megszűnik.

Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Okos Armada Bérprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.