A csoportos társaságiadó-alany adóalapjának megállapítására irányadó szabályok

0

A csoportos társaságiadó-alany tagjai az egyedi adóalapjukat – mely adott esetben a jövedelem-(nyereség-)minimum is lehet – továbbra is levezetik a rájuk irányadó szabályok szerint. Az egyedileg megállapított adóalapról a csoporttag adóévenként a csoportképviselő részére nyilatkozatot tesz, a csoportos társaságiadó-alanyra irányadó adóbevallási határidőt megelőző 15. napig. A csoportos társaságiadó-alanyra irányadó adóbevallási határidő általános esetben az adóévet követő május 31. A csoporttagnak ennek érdekében olyan nyilvántartást kell vezetnie, amely alkalmas a nyilatkozatában foglalt minden adat alátámasztására és ellenőrzésére. A csoportképviselő a többi csoporttag nyilatkozatát átveszi, valamint adatot szolgáltat a NAV-nak a többi tag és saját nyilatkozatán feltüntetett adatokról – csoporttagonként elkülönítve – az éves társaságiadó-bevallásban.

A csoporttagoknak figyelemmel kell lenniük a jövedelem-(nyereség-)minimum szabályaira is az egyedi adóalapjuk meghatározásakor. A csoporttag a jövedelem-(nyereség-)minimum alkalmazásáról szóló döntését a fenti nyilatkozatban jelzi a csoportképviselőnek, és ezt a választást a csoportképviselő teszi meg az éves társaságiadó-bevallásban a NAV-nak. Ha a csoporttag az általános szabályok szerinti adóalap után fizeti meg az adót, akkor ez a negatív adóalapja mint elhatárolt veszteség vehető figyelembe, tekintettel a veszteségleírás általános szabályaira.

Az egyedi adóalap levezetésekor a csoporttagok főszabályként úgy járnak el, mintha továbbra is önállóan teljesítenék az adókötelezettséget.

Eltérő szabályok a csoportos társaságiadó-alany adóalapjában

Eltérő szabályok érvényesülnek azonban a következő esetekben:

  • Az egyedi adóalapok meghatározása során a csoporttagok között nincs lehetőség a K+F tevékenység, illetve a műemléki ingatlanokat érintő beruházások, felújítások, illetve karbantartások kedvezményének egymás közötti „átadására”.
  • A csoporttagok közötti ügyletek esetén a jogdíj, illetve K+F címén a csoporttag nem érvényesíthet több kedvezményt annál, mint ami a szokásos piaci ár figyelembevételével megilleti.
  • A transzferárral kapcsolatos korrekciós kötelezettség alól a csoporttagok egymás közötti jogügyletei főszabályként mentesülnek, korrekció ezek közül csak azon ügyletekre vonatkozik, amelyek alapján valamelyik fél a csoporttagságot megelőzően már érvényesített korrekciós tételt, de azt a másik fél – ellentétes „irányú” – adóalapkorrekciója még nem ellentételezte.

Veszteségelhatároláskor korlátozás érvényesül az egyedileg és csoportszinten érvényesített csökkentés együttes összegére nézve.

A fejlesztési tartalék címén, illetve jogdíjra jogosító immateriális jószágra tekintettel képzett lekötött tartalék nem elismert feloldása, valamint a nem határidőben történő felhasználása miatti szankciós adófizetési kötelezettséget az adózó a csoporttagság időtartama alatt csoporttagként, a csoportképviselő útján fizeti meg.

A csoportos társaságiadó-alany adóévi adóalapja a csoporttagok által egyedileg megállapított, nem negatív adóalapok összege, módosítva a veszteségelhatárolás csoportos adóalanyokra és tagjaikra vonatkozó speciális szabályai szerint.

A csoportos társaságiadó-alany adóévi elhatárolt vesztesége a csoporttagok adóévi negatív egyedi adóalapjainak együttes összege, feltéve, hogy az egyedi adóalapok a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkeztek. A csoportos társaságiadó-alany elhatárolt vesztesége – a csoportképviselő döntése szerinti megosztásban – a keletkezése adóévében és az azt követő adóévekben, utoljára a keletkezése adóévét követő ötödik adóévben számolható el a csoportos társaságiadó-alany adóalapjának csökkentéseként.

A csoportos társaságiadó-alany elhatárolt vesztesége tehát a csoportos társaságiadó-alany adóalapját csökkenti, a csökkentés mértékére nézve pedig a következő korlátok érvényesülnek:

  • a csoportos társaságiadó-alany adóalapja az elhatárolt veszteség levonását követően is el kell, hogy érje az adóévben nem negatív egyedi adóalappal rendelkező tagjai elhatárolt veszteség figyelembevétele nélkül számított egyedi adóalapjai összegének 50 százalékát,
  • a csoportos társaságiadó-alany által és a csoporttagok által egyedileg érvényesített elhatárolt veszteség mértéke együttesen nem haladhatja meg az elhatárolt veszteség érvényesítése nélküli egyedi pozitív adóalapok összegének 50 százalékát.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.