A veszteségleírás 50 százalékos korlátja

0

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény [Tao. tv.] 2012. január 1-jétől hatályos 17. § (2) bekezdése szerint:

„A korábbi adóévek elhatárolt vesztesége legfeljebb a felhasználása (az adózás előtti eredmény csökkentéseként történő elszámolása) nélkül számított adóévi adóalap 50 százalékáig számolható el az adózás előtti eredmény csökkentéseként.”

E rendelkezést – tekintettel arra, hogy a 2004. előtt keletkezett, elhatárolt veszteség felhasználására átmeneti előírások [Tao. tv. 29. § (2) bekezdés, 29/C. § (8) bekezdés, 29/F. § (2) bekezdés] vonatkoznak – a 2004-től keletkezett és elhatárolt veszteségre kell alkalmazni.

Ez azt jelenti, ha az adózó különböző adóévekben keletkezett, elhatárolt veszteségeket tart nyilván, akkor

  • a Tao. tv. 17. § (3) bekezdése alapján először a 2004. előtti adóévekben keletkezett, elhatárolt veszteséget kell felhasználnia,
  • a 2004-től keletkezett, elhatárolt veszteség felhasználásakor (az 50 %-os korlát meghatározásához) az adóalap csak ez utóbbi veszteség leírását nem tartalmazhatja.

A jogelőd nélkül létrejött adózó veszteségleírására irányadó Tao. tv. 17. § (2) bekezdése 2004. január 1. napjától hatályát vesztette, így az abban foglaltak alkalmazására – a keletkezett veszteség adózás előtti eredmény csökkentésére való korlátlan felhasználásra – azon adózók jogosultak (figyelemmel az átmeneti rendelkezésekben foglaltakra) akik 1998-2003. között jogelőd nélkül alakultak, az addig keletkezett veszteségüket tekintve.

Például, ha az adózó 2012. adóévi adóalapja (veszteség leírása nélkül) 20 000 ezer forint, és a nyilvántartott, elhatárolt veszteségei:

  • a 2001. adóévben keletkezett 5 000 ezer forint,
  • a 2008. adóévben keletkezett 3 000 ezer forint,
  • a 2009. adóévben keletkezett 6 000 ezer forint,

akkor az adóalapja a következő lehet:

MegnevezésÉrték
Ezer forint 
Adóalap (veszteség levonása előtt)20 000
Csökkentő tétel átmeneti előírás alapján [29/F. § (2) bek.]5 000
Korrigált adóalap15 000
Adóalap 50 %-a7 500
Csökkentő tétel [17. § (2) bek.] alapján7 500*
Csökkentő tétel veszteségleírás címén (a bevallásban)12 500
2012. adóévi adóalap (a bevallásban)7 500

* A 2009. adóévi elhatárolt veszteségből [(3 000 ezer + 6 000 ezer) – 7 500 ezer] 1 500 ezer forint a továbbvihető összeg.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Okos Armada könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.