A társaságiadó-előleg megállapítása, bevallása, megfizetése

0

“Külön rendelkezés vonatkozik a társaságiadó-előleg teljesítésére, amikor megszűnik az adózó kisvállalati adóalanyisága…”

Az adózónak fő szabály szerint az éves adóbevallással egyidejűleg adóelőleget kell bevallania az adóbevallás esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszakra a ’29 jelű bevallási nyomtatvány előlegbevallási lapján.

Az adóelőleg összege

  • az adóévet megelőző adóév fizetendő adójának összege, ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónap volt,
  • az adóévet megelőző adóév fizetendő adójának a működés naptári napjai alapján 12 hónapra számított összege minden más esetben.

Az adóelőleg havonta vagy negyedéves gyakorisággal kell teljesíteni.

A nem mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazatba, halászati ágba sorolt adózók esetén az adóelőleg

  • havonta, egyenlő részletekben esedékes, ha az előző adóévi fizetendő adó meghaladja az 5 millió forintot,
  • háromhavonta, egyenlő részletekben esedékes, ha az előző adóévi fizetendő adó legfeljebb 5 millió forint.

Az adóelőleg összegét a havonkénti gyakoriságú adózó minden hónap 20. napjáig fizeti meg. Negyedéves előleg-gyakoriság esetén pedig az adózó az adóelőleget a negyedévet követő hó 20. napjáig fizeti meg.

Külön rendelkezés vonatkozik a társaságiadó-előleg (TAO – előleg) teljesítésére, amikor megszűnik az adózó

  • kisvállalati adóalanyisága, azaz kivaalanyisága, vagy
  • kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyisága, azaz kataalanyisága és visszatér a Tao. tv. hatálya alá. Az ilyen adózóknak is keletkezik – az említettek szerinti adóalanyiságuk megszűnését követő 60 napon belül teljesítendő – adóelőleg-megállapítási és bevallási kötelezettségük, valamint negyedéves gyakorisággal – a törvényben meghatározott módon – adóelőleg-fizetési kötelezettségük. Jó ha tudjuk, hogy az átalakulás, egyesülés, szétválás napját követő első adóbevallásában nem kell adóelőleget bevallani a kiválás esetén fennmaradó, beolvadás esetén az átvevő adózónak, ha az átalakulás, egyesülés, szétválás napja az előző adóévi adóbevallás benyújtását megelőzi.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Okos Armada könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.