A személyi jövedelemadóról szóló törvény módosítása

0

A 2020. november 26-án megjelent 261. számú Magyar Közlönyben jelent meg a személyi jövedelemadóról szóló törvény módosítása.

Új szabályozás

A személyi jövedelemadóról szóló törvény (Szja tv.) VI. Fejezete a 29/D. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

Személyi kedvezmény

29/E. § (1) A súlyosan fogyatékos magánszemély az összevont adóalapját [29. §] személyi kedvezménnyel csökkenti. A kedvezmény az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.

(2) Súlyosan fogyatékos magánszemélynek azt kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben említett betegségben szenved, továbbá, aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül.

(3) A kedvezmény jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmada száz forintra kerekítve.

(4) Jogosultsági hónapként azok a  hónapok vehetők figyelembe, amelyekben a  fogyatékos állapot az  erről szóló igazolás, határozat alapján legalább egy napig fennáll.

Okos Armada könyvelőprogram

Új szabályozás

Az Szja tv. 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az  adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizető a  bevételt terhelő adóelőleget a  magánszemély által írásban adott vagy a  magánszemély által az  Eüsztv. szerinti elektronikus azonosítási szolgáltatás alkalmazásával az  erre a célra létrehozott elektronikus felületen az adóhatóság felé megtett és az állami adó- és vámhatóság által a kifizető részére elektronikus úton továbbított nyilatkozat (a továbbiakban: adóelőleg-nyilatkozat) figyelembevételével állapítja meg, ha az  adóelőleg-nyilatkozatot felszólítására vagy önként a  magánszemély a  kifizetést megelőzően rendelkezésére bocsátja. Ha a  kifizető az  államháztartásról szóló törvény szerint a  kincstári számfejtési körbe tartozik, az  adóelőleg-nyilatkozatot az  állami adó- és vámhatóság a  Magyar Államkincstárnak is továbbítja. Adóelőleg-nyilatkozat érvényesen esetenként vagy az  adóéven belül visszavonásig adható azzal, hogy a  korábbi adóelőleg-nyilatkozat visszavonásának minősül az  is, ha a  magánszemély újabb adóelőleg-nyilatkozatot tesz. Ha a magánszemély írásban és elektronikus felületen is tett adóelőleg-nyilatkozatot, a kifizetőnek az írásban átadott adóelőleg-nyilatkozatot kell figyelembe vennie. Az adóelőleg-nyilatkozat tartalmát érintő bármely változás esetén a magánszemély köteles haladéktalanul új adóelőleg-nyilatkozatot tenni. Nem kell új adóelőleg-nyilatkozatot tenni, ha a magánszemély a családi kedvezményt már a magzatra tekintettel is érvényesítette.

Régi szabályozás

Az adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizető a bevételt terhelő adóelőleget a magánszemély által írásban adott vagy a magánszemély által az Eüsztv. szerinti elektronikus azonosítási szolgáltatás alkalmazásával az erre a célra létrehozott elektronikus felületen az adóhatóság felé megtett és az adóhatóság által a kifizető részére elektronikus úton továbbított nyilatkozat (adóelőleg-nyilatkozat) figyelembevételével állapítja meg, ha a nyilatkozatot felszólítására vagy önként a magánszemély a kifizetést megelőzően rendelkezésére bocsátja. Nyilatkozat érvényesen esetenként vagy az adóéven belül visszavonásig adható azzal, hogy a korábbi nyilatkozat visszavonásának minősül az is, ha a magánszemély újabb nyilatkozatot tesz. Ha a magánszemély írásban és elektronikus felületen is tett nyilatkozatot, a kifizetőnek az írásban átadott nyilatkozatot kell figyelembe vennie. A nyilatkozat tartalmát érintő bármely változás esetén a magánszemély köteles haladéktalanul új nyilatkozatot tenni. Nem kell új nyilatkozatot tenni, ha a magánszemély a családi kedvezményt már a magzatra tekintettel is érvényesítette.

Új szabályozás

Az Szja tv. 70. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A (7) bekezdés b) pont alkalmazásában az éves rekreációs keretösszeg

a) évi 450 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
b) a  450 ezer forintnak a  munkavállaló által az  adott munkáltatónál az  adóévben a  juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;
c) évi 450 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.

Régi szabályozás

A (7) bekezdés b) pont alkalmazásában az éves rekreációs keretösszeg

a) ha a munkáltató költségvetési szerv –
aa) évi 200 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
ab) a 200 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;
ac) évi 200 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg;

b) más munkáltató esetében
ba) évi 450 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
bb) a 450 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;
bc) évi 450 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.

Forrás: Magyar Közlöny
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Használjon okos bérprogramot!
Megosztás

About Author

Comments are closed.