A pénzügyi biztosíték szabályai, adattartalma 2017. április 1-től

0

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 4. § (2) bekezdése kimondja, hogy az adóbevételek biztosítása érdekében a jövedéki termékek adó megfizetése nélküli előállításából, tárolásából, szállításából és a halasztott adófizetésből adódó adókockázatra jövedéki biztosítékot kell nyújtani.

A jövedéki biztosíték készpénz, pénzügyi biztosíték és a készfizető kezesség (jogszabályban behatároltak szerinti) lehet.

A Jöt. 2. § 42. pontja értelmében pénzügyi biztosíték az Európai Unió tagállamában, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban székhellyel rendelkező hitelintézet által nyújtott bankgarancia és a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény.

Nem fogadható el a pénzügyi biztosíték, ha az azt nyújtóval szemben a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti kivételes intézkedés alkalmazására került sor vagy ha az azt nyújtónál a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvény szerinti biztosítási szükséghelyzet alakult ki.

Az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítással együtt járó adókockázatra jutó pénzügyi biztosítéknak a jövedéki termék kiszállítását követően még 4 hónapig, az adófizetési kötelezettség teljesítésével járó adókockázatra jutó pénzügyi biztosítéknak a jövedéki termék szabadforgalomba bocsátását követően még 60 napig kell érvényesíthetőnek lennie, az adókockázatra jutó készpénzben nyújtott jövedéki biztosíték pedig ugyanezen határidők leteltéig nem fizethető vissza a biztosítékot nyújtónak.

Jövedéki termék tagállamok közötti vagy másik tagállamon keresztül harmadik országba történő szállításának adókockázatát fedező pénzügyi biztosítékul az Európai Unió valamennyi tagállamában érvényesíthető pénzügyi biztosítékot kell nyújtani.

A jövedéki biztosítékot pénzügyi biztosíték formájában nyújtó felhasználói engedélyesnek a pénzügyi biztosíték hatályvesztését legalább 30 nappal megelőzően a lejárat napját követő naptól hatályos újabb pénzügyi biztosítékot kell az állami adó- és vámhatósághoz benyújtani.

A pénzügyi biztosítéknak tartalmaznia kell:

  • a pénzügyi biztosítékot nyújtó megnevezését, bankszámlaszámát,
  • a megbízó nevét, címét, fizetési számlaszámát, adószámát,
  • a pénzügyi biztosíték egyedi azonosítóját, valamint összegét számmal és betűvel,
  • a pénzügyi biztosíték érvényességének kezdő és végső időpontját és
  • a garanciát vállaló hitelintézet kötelezettségvállalását arra nézve, hogy a biztosító az állami adó- és vámhatóság igénybejelentése alapján, feltétel nélkül – bankgarancia esetén a banki forgalom szabályozására vonatkozó előírások szerint, de legfeljebb 3 munkanapon belül – az igénybejelentésben megjelölt államháztartási számlára megfizeti a megbízója lejárt tartozását.

Kizárólag eredeti okiratként elektronikusan vagy papír alapon (nem másolatban) nyújtható  be a pénzügyi biztosíték. Amennyiben magyar, angol, német vagy francia nyelvtől eltérő nyelven kerülne kiállításra a pénzügyi biztosíték, abban az esetben csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Pénzügyi Szoftver, Kintlévőség-kezelés, Likviditás növelés
Megosztás

About Author

Comments are closed.