A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

0

Új, adóalapot csökkentő kedvezmény lép életbe 2020. január 1-jétől. A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye. A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját – minden más kedvezményt megelőzően – a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményével csökkenti.

Milyen jövedelmek vehetőek figyelembe e kedvezmény érvényesítésénél?

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye a kedvezményre jogosult által a jogosultsági időszakban megszerzett (munkaviszonyból származó jövedelem esetében a jogosultsági időszakra elszámolt), összevont adóalapba tartozó

a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint bérnek minősülő jövedelme,
b) az a) pontban nem említett nem önálló tevékenységből származó jövedelmeinek összege, ide nem értve a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítés törvényben előírt mértéket meghaladó összegét,
c) önálló tevékenységből származó jövedelmei közül
ca) a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelme;
cb) a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme;
cc) az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
cd) a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
ce) a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelme;
cf) a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó jövedelme.

Ki minősül a jogszabály alapján négy vagy több gyermeket nevelő anyának?

Négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősül az a nő, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermekre tekintettel

a) családi pótlékra jogosult, vagy
b) családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt,
és az a) és b) pont szerinti gyermekek száma a négy főt eléri, azzal, hogy a b) pont szerinti gyermekkel esik egy tekintet alá az a gyermek is, aki után a családi pótlékra való jogosultság a gyermek elhunyta miatt szűnt meg.

Mikor nyílik meg a kedvezményre való jogosultság?

A kedvezményre való jogosultság annak a hónapnak az első napján nyílik meg, amely hónap bármely napján a magánszemély négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősül. És megszűnik annak a hónapnak az utolsó napján, amelynek egészében már nem minősül ilyennek.

Amennyiben a négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősülő magánszemély kedvezményre való jogosultsága az adóév egészében nem áll fenn, és a jogosultság időszakában megszerzett, összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységből származó jövedelme másként nem állapítható meg, azt az ilyen címen megszerzett adóévi jövedelmének a jogosultsági időszak hónapjaival arányos részeként kell figyelembe venni.

Mi a kedvezménye érvényesítésének feltétele?

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye érvényesítésének feltétele az anya adóbevalláshoz tett nyilatkozata. Amelyen fel kell tüntetnie a:

  • gyermekek nevét,
  • adóazonosító jelét (ha az adóhatóság adóazonosító jelet nem állapított meg, a természetes személyazonosító adatait),
  • valamint – ha a kedvezményre való jogosultság nem állt fenn az adóév egészében – a jogosultság megnyíltának vagy megszűntének napját.

Mikortól vehető igénybe a kedvezmény?

  • A 2019. december 31-ét követő időszakra elszámolt
  • a 2019. évre vonatkozó, de 2020. január 10-ét követően kifizetett
  • a 2019. évet megelőző évre vonatkozó, de 2019. december 31-ét követően kifizetett
  • bevétel adókötelezettségére, más esetben a 2019. december 31-ét követően megszerezett bevétel adókötelezettségér alkalmazható.

Tehát az új szabályozás alapján, 2020. január 1-től minden anya, aki jelenleg legalább 4 gyermeket nevel, vagy élete során 4 vagy több gyermeket szült és felnevelt, teljesen mentesül a személyi jövedelemadó megfizetése alól a nyugdíjba vonulásig.

Forrás: 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu 

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Okos Armada könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.