A közösségi adószám igénylésének módja

0

A közösségi adószámot minden esetben az illetékes adóhatóság képezi meg az adózók részére. A közösségi adószám igénylésének módja attól függ, hogy a magyar adózó rendelkezik-e már adószámmal vagy sem.

Ha még nem rendelkezik adószámmal

• A cégbejegyzésre kötelezett adózók a “Cégbejegyzési kérelem” cégbírósághoz történő benyújtásával egyidejűleg igényelhetik az adószámot és a közösségi adószámot is. Ebben az esetben az adózó a cégbíróságon keresztül értesül az adószámokról.
• A törzskönyvi szervek a Magyar Államkincstárnál történő bejelentkezésük során az adószám igénylésével egyidejűleg kérhetik közösségi adószámuk megállapítását.
• Az egyéni vállalkozói tevékenységet megkezdeni kívánó adózók az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatósághoz intézett bejelentés (bejelentési űrlap) benyújtásával kérhetik az adószámot és a közösségi adószámot. Ebben az esetben az adóhatóság az adózót értesítő levélben tájékoztatja a generált közösségi adószámról.
• A közvetlenül az állami adóhatósághoz bejelentkező adózók a hatályos ’T101, ’T201 jelű adatbejelentő lapokon kérhetik a közösségi adószám megképezését az adószám igénylésével egyidejűleg. Az adóhatóság az adózót a nyilvántartásba vételről, valamint a megállapított közösségi adószámról az adatbejelentő lap másolati példányával értesíti.
• Amennyiben az őstermelői igazolvánnyal rendelkező magánszemély nem rendelkezik adószámmal (csak adóazonosító jellel) akkor csak abban az esetben kaphat közösségi adószámot, ha a hatályos ’T101-es adatbejelentő lapon adószámot kér. (Kizárólag adóazonosító jel alapján nem képezhető közösségi adószám.) Az adóhatóság az adózót a nyilvántartásba vételről, valamint a megállapított közösségi adószámról az adatbejelentő lap másolati példányával értesíti.
• Az állami adóhatóság a csoportos általános forgalmi adó alanyiságot alkotó csoport részére a csoportos általános forgalmi adóalanyiság létrehozására irányuló ’T113 jelű kérelem alapján állapít meg közösségi adószámot. Az állami adóhatóság a közösségi adószámról a csoport képviselőjét a ’T113 jelű kérelem benyújtása esetén határozatban értesíti.

Ha már rendelkezik adószámmal

Azok az adózók, akik már rendelkeznek adószámmal, a hatályos ’T101, ’T101E, ’T201, ’T201T, ’T201TSZ jelű adatlapokon igényelhetik a közösségi adószámot. A ’T201C jelű nyomtatvány szolgál azon cégbejegyzésre kötelezett társaságok részére, melyek

  • a cégnyilvánosságról,
  • a bírósági cégeljárásról és
  • a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 36. § (4) bekezdésében biztosított lehetőség alapján elektronikus úton kérik közösségi adószámuk megállapítását.

A csoportos általános forgalmi adó alanyiságot választó csoport létrehozását követően a csoport képviselő ’T201 jelű adatlapon előterjesztett kérelme alapján kérheti a közösségi adószám megállapítását.
Az adózók a megképzett közösségi adószámról a változás-bejelentő lap másolati példányának visszaküldésével értesülnek.

Szervezeti változással érintett adózók közösségi adószáma

• Egyesülés beolvadással: az átvevő szervezet a változás-bejelentés szabályai szerint bármikor kérheti a közösségi adószám megképezését.
• Szétválás kiválással: – azon szervezet, amelyből a kiválás történik a változás-bejelentés szabályai szerint bármikor kérheti a közösségi adószám megképezését; – a “kiváló” szervezet legkorábban a kiválás időpontjával, az adószámmal egyidejűleg kérheti a közösségi adószám megképezését, vagy működése során a változás-bejelentés szabályai szerint.
• Egyesülés összeolvadással: a jogutód szervezet a bejelentkezéssel egyidejűleg kérheti a közösségi adószámot, vagy a későbbiekben, működése közben a változás-bejelentés szabályai szerint.
• Szétválás különválással: a jogutód szervezet(ek) bejelentkezéssel egyidejűleg kérheti(k) a közösségi adószámot, vagy a későbbiekben, működése közben a változás-bejelentés szabályai szerint.

Az özvegy/örökös közösségi adószáma

Amennyiben a vállalkozói tevékenységet az özvegy vagy az örökös folytatja, új adószámot kap, az elhunyt adószáma megszűnik. Az özvegy/örökös a vállalkozás folytatásának az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatósághoz történő bejelentésével egyidejűleg kérheti a közösségi adószám megképezését. Ha az özvegy/örökös már rendelkezik adószámmal, akkor saját adószáma alapján a változásbejelentés szabályai szerint kérhet közösségi adószámot. Az adószám alkalmazását felfüggesztő határozat meghozatalától a felfüggesztés időtartama alatt közösségi adószám megállapításának nincs helye.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Megosztás

About Author

Comments are closed.