Mikortól kezdődik a közösségi adószám érvényessége?

0

Eddig szó volt a közösségi adószám megszerzéséhez vezető útról. Most bemutatjuk, mikortól kezdődik a közösségi adószám érvényessége.

A közösségi adószám érvényessége megkezdődik

Az adóhatósághoz történő bejelentkezésével egyidejűleg közösségi adószámot kérő adózó közösségi adószáma érvényességének kezdete megegyezik az adóköteles tevékenység kezdetével az alábbiak figyelembe vételével:

 Előtársaságok esetében az adószám kiadásának napjával (a cégbejegyzési kérelem benyújtásának időpontjával).

 Azoknál a cégbejegyzésre kötelezett adózóknál, amelyek előtársaságként nem működhetnek, a) adóköteles tevékenységet is csak a cégbejegyzéstől (létrejöttüktől) kezdődően végezhetnek (pl.: külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei, végrehajtói iroda). A közösségi adószám a cégbejegyzés időpontjától lesz hatályos, b) a szervezeti változással létrejött szervezetek esetében a cégbejegyzést követő naptól.

 Az egyéni vállalkozói tevékenységet végző adózók közösségi adószámának alkalmazhatósága a tevékenységük megkezdésével. Tehát az adószám kiadásának napjával egyezik meg.

 Közvetlenül az adóhatósághoz bejelentkező adózók esetében. A közösségi adószám alkalmazhatóságának kezdete megegyezik az adószám, illetve ezzel egyidejűleg a közösségi adószám kiadása iránti bejelentés, kérelem előterjesztésének napjával.

 A csoportos általános forgalmi adó alanyiságot alkotó csoport közösségi adószáma alkalmazhatóságának kezdete: a csoport létrehozását engedélyező határozat jogerőre emelkedésének napja.

 A már működő, adószámmal rendelkező adózók esetében az alkalmazhatóság kezdete: közösségi adószám kiadása iránti bejelentés, kérelem előterjesztésének napjával egyezik meg.

 Az előterjesztés napja postán érkezett kérelem esetén a postára adás,
 személyesen benyújtott kérelem esetén a kérelem benyújtásának,
 elektronikus úton megküldött kérelem esetén a küldés napja.

Az adózónak a megképzett közösségi adószámot a közösségi kereskedelemmel összefüggő minden iratán fel kell tüntetnie.

A közösségi adószám érvényessége megszűnik:

 ha az adózó vagy az adóköteles tevékenység megszűnik;

 a bejelentés napjával, amennyiben az adózó változás-bejelentő lapon jelzi, hogy az EK tagállamában illetőséggel bíró adózókkal kereskedelmi kapcsolatát megszüntette;

 azzal a nappal, amellyel az adóhatóság az adózó adószámát és közösségi adószámát annak felfüggesztését követően az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24/A. § (4) bekezdése alapján törölte;

 ha a csoportos adóalanyiságot engedélyező határozat meghozatalakor a csoport tagja közösségi adószámmal rendelkezik, az adóhatóság a közösségi adószámát e határozatban törli;

 a csoportos általános forgalmi adó alanyiságot alkotó csoport esetén:
a csoportos általános forgalmi adó alanyiságra adott engedélyt visszavonó határozat jogerőre emelkedésének napján.

Az az adózó, akinek kérelmére az adóhatóság megszünteti a közösségi adószámát, a változás-bejelentés szabályai szerint újból kérheti a közösségi adószám megképzését. Amennyiben az EK tagállamában illetőséggel bíró adózóval kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Megosztás

About Author

Comments are closed.