A családok támogatásáról szóló törvény módosítása

0

A 2019.11.21-én beadott T/8194. számú törvényjavaslat módosítaná a családok támogatásáról szóló törvényt. Az Országgyűlés, figyelembe véve, hogy a családtámogatási ellátások emelésére 2010-óta nem került sor, továbbá tekintettel arra, hogy a gazdaság fejlődéséből származó többletbevételekből a szükséges fedezet rendelkezésre áll, valamint kiindulva abból, hogy a családok anyagi biztonsága, a gyermekek ellátásának garantálása az állam elsődleges kötelessége alapján, az alábbi módosításokat javasolja.

Jelenlegi szabályozás:

A családi pótlék havi összege

a) egygyermekes család esetén 12 200 forint,
b) egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 forint,
c) kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 forint,
d) két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14 800 forint,
e) három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16 000 forint,
f) három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17 000 forint,
g) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, a nevelőszülőnél elhelyezett, vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után, továbbá a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy esetén tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 23 300 forint,
h) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 25 900 forint,
i) aki saját jogán jogosult nevelési ellátásra – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 20 300 forint,
j) a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, a nevelőszülőnél elhelyezett, vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett, a g) vagy a h) pont alá nem tartozó gyermek esetén, a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy esetén, ha a gyermek nem tartozik a g) vagy a h) pont alá, valamint a saját jogán jogosult iskoláztatási támogatásra személy esetén 14 800 forint.

Munkaidőkeret teljes körű kezelése.

Tervezet:

A családok támogatásáról (Cst.) 11. §- ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A családi pótlék havi összege

a) egygyermekes család esetén 24 400 forint,
b) egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 27 400 forint,
c) kétgyermekes család esetén gyermekenként 26 660 forint,
d) két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 29 600 forint,
e) három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 32 000 forint,
f) három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 34 000 forint,
g) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, a nevelőszülőnél elhelyezett, vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után, továbbá a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy esetén tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 46 600 forint,
h) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 51 800 forint,
i) aki saját jogán jogosult nevelési ellátásra- a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 40 600 forint,
j) a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, a nevelőszülőnél elhelyezett, vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett, a g) vagy a h) pont alá nem tartozó gyermek esetén, a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy esetén, ha a gyermek nem tartozik a g) vagy a h) pont alá, valamint aki saját jogán jogosul iskoláztatási támogatásra 29 600 forint.

Részletes indoklás:

Nevelési támogatás jár – főszabályként – a tankötelezettség beálltáig annak, aki saját háztartásában gondoskodik a nem tanköteles gyermekről. A tankötelezettség beállta után iskoláztatási támogatásra válik jogosulttá az, aki a tanulóról gondoskodik. A javaslat nem változtatja meg a jogosultság feltételeit. Változtat azonban a járandóság összegén, duplájára emelve azt.

Jelenlegi szabályozás:

A gyermeknevelési támogatás havi összege – függetlenül a gyermekek számától – azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. A gyermekgondozást segítő ellátás havi összege gyermekenként – ide nem értve az egyazon várandósságból született ikergyermekeket – azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. Az egyazon várandósságból született ikergyermekek esetében az ellátás havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének és az ikergyermekek számának szorzatával. Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.

Tervezet:

A Cst. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A gyermeknevelési támogatás havi összege – függetlenül a gyermekek számától – azonos az 1 öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresével. Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. A gyermekgondozást segítő ellátás havi összege gyermekenként – ide nem értve az egyazon várandósságból született ikergyermekeket – azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresével. Az egyazon várandósságból született ikergyermekek esetében az ellátás havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszerese és az ikergyermekek számának szorzatával. Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.

Részletes indoklás:

A gyermeket nevelő szülő, illetve gyám a gyermeke gondozására tekintettel gyermekgondozást segítő ellátásra, gyermeknevelési támogatásra jogosult. Gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult a szülő valamint a gyám – a saját háztartásában nevelt – gyermek 3. életévének betöltéséig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig.

Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1-ől kell alkalmazni.

Gyermeknevelési támogatásra az a szülő és az a gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel. A gyermeknevelési támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár.

Általános indokolás

A családok támogatásának jelenlegi rendszerét a 2010. évi LXVI. törvénnyel alakította ki az országgyűlés. A családi pótlék ettől az időtől kezdve gyűjtőfogalommá vált, magába foglalva a nevelési ellátást és az iskoláztatási támogatást.

A módosító törvényhez fűzött indokolás szerint:

„Rendkívül fontos, hogy a családok érezhető támogatást kapjanak a gyermekek felneveléséhez, iskoláztatásához. Ugyanakkor az is össztársadalmi érdek, hogy az iskoláskorú gyermekek maradéktalanul eleget tegyenek tankötelezettségüknek. A tanulmányok elhanyagolása, a gyakori, valós okkal nem igazolható hiányzások – amellett, hogy a gyermek személyes életperspektíváját is negatívan befolyásolják, – rombolják a társadalom morális értékrendjét is.”

A törvény elfogadása után a kormány egyetlen alkalommal sem nyújtott be törvényjavaslatot az Országgyűlésnek a járandóság összege megemelésére. A javaslat ezért a hatályos rendelkezésekhez képest a duplájára emeli a családi pótlék összegét. A kormány szerint a gazdasági növekedés meghaladja az Európai Unió gazdasági növekedését. Ebből kiindulva, lehetőség van arra, hogy a köztársasági elnök illetményének megemelése mellett a családok is érzékelhető támogatásnövekedéshez jussanak. Miután a köztársasági elnök illetményének az emelésére Gulyás Gergely a Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentése szerint azért van szükség, mert tíz éve nem emelték meg, a családok részére folyósított támogatások megemelése is indokolttá vált, ugyanezen okból is. Egyes juttatások számításának az alapja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. Ennek összege 2007-től nem emelkedett. Jelenleg havi 28 500 forint. A javaslat azokat a gyermeknevelési járandóságokat, amelyek erre az összegre épülnek, megduplázza.

Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu 

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL IDŐ online munkaidő nyilvántartó rendszer
XL IDŐ Online Munkaidő-nyilvántartó Rendszer
Megosztás

About Author

Comments are closed.