A bíróság kizárása, avagy amikor a bíróság nem járhat el egy perben

0

“Bizonyos esetekben nem csak egy bíró, de a teljes bíróság kizárására is sor kerülhet. … A bíróság kizárása alól kivételt képez a …”

Egy perben nem csak maga a bíró, de a bíróság is kizárható? Milyen esetekben fordulhat elő, hogy egy bíróság nem dönthet egy ügyben? Melyek a bíróság kizárása kapcsán a legfontosabb szabályok?

A bíróság kizárása

Bizonyos esetekben nem csak egy bíró, de a teljes bíróság kizárására is sor kerülhet. A bíró kizárására vonatkozó tudnivalókról itt olvashat.

A bíróság kizárása alól kivételt képez a Kúria, amelyet nem lehet az ügyből teljes egészében kizárni. Ennek oka, hogy a Kúria a legmagasabb szintű bírói fórum, így másik eljáró bíróság nem lenne kijelölhető helyette.

XL IDŐ online munkaidő nyilvántartó rendszer
XL IDŐ Online Munkaidő-nyilvántartó Rendszer

A perben az a járásbíróság, törvényszék, illetve ítélőtábla nem járhat el, amely

  • a perben fél,
  • a féllel együtt jogosított vagy kötelezett személy, továbbá
  • a per tárgyát egészen vagy részben a maga részére követeli, vagy
  • amelynek jogaira, illetve kötelezettségeire a per eredménye kihatással lehet.

Például, ha a perben a törvényszék szerepel alperesként, akkor saját ügyében nem járhat el. Ilyen eset előfordulhat például a bíróság és a bíró vagy bírósági dolgozó közötti munkaügyi jogvitában.

A bíróság kizárása a vezetőre tekintettel

Nem járhat el az ügyben az a járásbíróság, törvényszék, illetve ítélőtábla sem, amelynek elnökével vagy elnökhelyettesével szemben fennáll a törvényben felsorolt kizárási ok.

  • Ha az elnök (vagy elnökhelyettes) a peres fél vagy a féllel együtt jogosított vagy kötelezett személy, akkor a teljes érintett bíróság kizárt az ügyből.
  • Ugyanez érvényes akkor is, ha az elnök (elnökhelyettes) az, aki a per tárgyát egészen vagy részben a maga részére követeli, vagy akinek jogaira, illetve kötelezettségeire a per eredménye kihatással lehet.
  • Szintén megalapozza a bíróság kizárását, ha az elnökkel vagy elnökhelyettessel szemben áll fenn képviselőre, támogatóra vagy volt képviselőre, volt támogatóra vonatkozóan a bíró kizárásáról szóló cikkünkben már ismertetett kizárási ok.
  • Kizárt a bíróság az ügyből akkor is, ha az elnök vagy elnökhelyettes az előbbi személyek hozzátartozója.

Amikor nem kerülhet sor a kizárásra

Bizonyos esetekben vissza is lehetne élni azzal, hogy a bíróság kizárását kéri a fél. Ám ezt nem lehet megtenni alapos ok nélkül.

  • Nem vezet a bíróság kizárásához, ha a fél és az eljáró bíróság között másik eljárás van folyamatban. Ez a szabály meggátolja, hogy a peres fél úgy érje el, hogy az ügyét másik bíróság bírálja el, hogy párhuzamosan pert indít az illetékes bírósággal szemben.
  • Szintén nem ad alapot a bíróság kizárására, ha a fél a per első, illetve másodfokú elintézésében érintett bíróságot kívánja a folyamatban lévő perben perbe vonni, de a keresetkiterjesztés iránti kérelmét vissza kell utasítani. Ha a perbevonást vissza kell utasítani, akkor a perbevonási kérelem benyújtása nem jár az érintett bíróság kizárásával.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva –www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.