A bedolgozói munkaviszony

0

A bedolgozói munkaviszony a foglalkoztatás egyik speciális formája. A Munka Törvénykönyve alapján munkaviszonynak minősül, azonban nem tekinthető tipikus munkaviszonynak. Cikkünkben a bedolgozói munkaviszony legfontosabb tudnivalóit foglaljuk össze.

A bedolgozói munkaviszony hasonló a távmunkához olyan szempontból, hogy ennél a foglalkoztatási formánál is igaz az, hogy nem a munkáltató által biztosított helyen történik a munkavégzés. Bedolgozói munkaviszony esetén az ellátott munka jellege lehetővé teszi azt, hogy a munkavállalónk nem üzemi körülmények között és nem állandó irányítás, felügyelet mellett végezze munkáját. További ismertető jegye, hogy a bedolgozó mennyiségileg meghatározható tevékenységet saját munkaeszközeivel, saját otthonában lát el, illetve díjazását az előállított termék mennyisége alapján kapja meg.

Bedolgozói munkaviszony tehát olyan önállóan végezhető munkára létesíthető, amelyre a felek a munkabért kizárólag teljesítménybér formájában határozzák meg. Ne felejtsük el, hogy munkabért kizárólag teljesítménybér formájában meghatározni csak a munkaszerződésbe foglalt megállapodás esetén lehet. Ez megfelelően irányadó az idő- és teljesítménybér összekapcsolásával megállapított díjazás esetén is, ha az időbér nem éri el az alapbér összegét.

A munkaszerződésben meg kell határoznunk a munkavállalónk által végzett tevékenységet, a munkavégzés helyét, a költségtérítés módját és mértékét. Munkahely a munkavállalónk lakóhelye vagy a felek által meghatározott más hely.

A munkáltató utasítási joga, eltérő megállapodás hiányában a munkavállaló által alkalmazandó technika és a munkavégzés módjának meghatározására terjed ki.

A munkavállaló – eltérő megállapodás hiányában – feladatát a saját eszközeivel végzi.

A munkáltató – eltérő megállapodás hiányában – megállapítja az ellenőrzés módját és a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területén történő ellenőrzés esetén annak bejelentése és megkezdése közötti legrövidebb tartamot. Az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállalónk, valamint a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet.

A munkavállalónk munkarendje – eltérő megállapodás hiányában – kötetlen.

Nem árt tudnunk, hogy munkavállalónk részére meg kell térítenünk az általa viselt, a munkavégzés során ténylegesen felmerült költségét, vagy ha a tényleges költség nem állapítható meg, átalányt kell a részére fizetnünk. Nem jár díjazás és költségtérítés, ha a teljesítés az előírt követelménynek a munkavállalónknak felróható okból nem felel meg. Csökkentett díjazás és költségtérítés jár, ha a munkáltató a munka eredményét részben vagy egészben felhasználhatja.

A 2012. július 1-jét megelőző törvényi szabályozás bedolgozói jogviszonyról rendelkezett, amely nem minősült munkaviszonynak. Az Új Munka Törvénykönyve értelmében azonban a bedolgozói munkaviszony már a munkaviszony egyik típusát képezi. 2012. július 1-jétől a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény alapján a munkaviszony okán válnak biztosítottá a bedolgozói munkaviszonyban foglalkoztatottak.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvényben a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében említett bedolgozói jogviszony, mint jogintézmény megszűnt 2012. július 1-jével.

Legyünk figyelemmel a bedolgozói munkaviszony törvényi szabályozásaira. Ne felejtsük el figyelembe venni a szükséges adminisztrációt sem.

Forrás:
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 45. § (5) bek., 50. § (4) bek., 79. § (1) bek. a) pont, 26. §
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. § (1) bek. a) pont

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu 

Megosztás

About Author

Comments are closed.