Tájékoztató bankkártyás adófizetésről

0

Az alábbiakban leírtak célja, hogy segítséget nyújtson Önnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bankkártyás adófizetési rendszerének megismerésében és használatában.

A bankkártyával bonyolított fizetési műveletek

Az állami adó- és vámhatóságnál teljesítendő fizetési kötelezettségek egy összegben történő megfizetésére az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató által biztosított, az állami adó- és vámhatóság által rendelkezésre bocsátott

 • POS terminálon keresztül bankkártyával vagy
 • internetes felületen bankkártyával (VPOS) bonyolított fizetési művelet.

A bankkártyás adófizetés szabályai

A természetes személy adózó bankkártya használatával (EFER-en keresztül POS terminál útján vagy internetes felületen (VPOS) történő bankkártyás fizetéssel) teljesítheti az állami adó- és vámhatóság felé fennálló valamennyi fizetési kötelezettségét (ide nem értve a végrehajtói letéti számlára történő fizetést).

A nem természetes személy adózó kizárólag:

 1. az eljárási illeték,
 2. az állami adó- és vámhatóságnál kezdeményezett eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj, c) az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatáshoz kapcsolódó regisztrációs díj,
 3. az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteher-
 4. a közúti közlekedésről szóló törvény alapján az állami adó- és vámhatóság által kiszabott közigazgatási bírság, és
 5. a tételes elszámolású

fizetési kötelezettségét teljesítheti bankkártya használatával (EFER-en keresztül POS terminál útján vagy internetes felületen (VPOS) történő bankkártyás fizetéssel). A fizetési kötelezettség teljesítése során az adózónak az e)-f) pontok szerinti esetben a határozat (iktató)számát is meg kell jelölnie.

XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.

POS terminál

A végrehajtási eljárás alatt álló adózó a végrehajtói letéti számlára történő befizetés vonatkozásában az állami adó- és vámhatóság felé fennálló fizetési kötelezettségét EFER-en keresztül POS terminál útján történő bankkártyás fizetéssel is teljesítheti.

A fentieken túl az állami adó- és vámhatóságnál lehetőség van az árverési vételár, illetve vételár előleg POS terminál útján bankkártyával történő megfizetésre is.

Az állami adó- és vámhatóság által rendelkezésre bocsátott POS terminálon keresztül bankkártyával történő befizetést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vezetője által kijelölt ügyfélszolgálatokon, nyitvatartási idő alatt teljesíthet az adózó, az egyébként irányadó illetékességi szabályoktól függetlenül. A bankkártyás befizetésre kijelölt ügyfélszolgálatok elérhetőségéről, nyitva tartásáról a NAV ügyfélszolgálat kereső programjának segítségével tájékozódhat az alábbi elérhetőségen: http://nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg

A NAV kijelölt ügyfélszolgálatain a bankkártyás befizetés a napi vásárlásoknál már jól ismert POS terminálokon keresztül történik. A fizetés során az ismert logókat viselő összes bankkártya (kivéve az American Express kártyatípus) elfogadott. Függetlenül attól, hogy melyik kibocsátótól származik.

Elfogadottak tehát például a

 • Visa,
 • Visa Electron,
 • MasterCard,
 • MasterCard Electronic, és
 • Maestro kártyatípusok.

Befizetést teljesíthet a

 • magánszemély saját nevében, továbbá
 • egyéb szervezet, gazdasági társaság a képviselője, illetve
 • meghatalmazott képviselője, meghatalmazottja, pénzügyi képviselője útján,

amennyiben képviseleti jogosultságát igazolja. A képviseleti jogosultság vizsgálata a hatályos jogszabály szerint történik.8 A bankkártyás befizetésnél a magánszemély nevére szóló kártya használatát illetően képviseletnek, meghatalmazásnak nincs helye.

A POS terminál útján történő bankkártyával bonyolított fizetési művelet során a befizetést teljesítő – a végrehajtói letéti számlára történő befizetés, illetőleg az árverési vételár és vételár előleg megfizetésének kivételével – nyilatkozatot tesz arról, hogy a bankkártyával megfizetett összeget az állami adó- és vámhatóság mely adónemekre, milyen összegben számolja el.9 Az állami adó- és vámhatóság az adózó nyilatkozatának figyelembevételével teljesíti a POS terminál útján bankkártyával befizetett összeg elszámolását.

A bankkártyás fizetés költségei az államot terhelik

A bankkártyás befizetés lehetőségét a NAV az állami adó- és vámhatóság valamennyi központi ügyfélszolgálatán, kirendeltségein, a Kormányablakokban működő NAV Ablakoknál, valamint vámhatóság egyes telephelyein is biztosítja. Az Önhöz legközelebb eső, e tevékenységre is kijelölt ügyfélfogadási helyek elérhetőségéről, nyitva tartásáról a NAV honlapján (http://nav.gov.hu) tájékozódhat.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Megosztás

About Author

Comments are closed.