Tájékoztató bankkártyás adófizetésről

0

Az alábbiakban leírtak célja, hogy segítséget nyújtson Önnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bankkártyás adófizetési rendszerének megismerésében és használatában.

A bankkártyával bonyolított fizetési műveletek
Az állami adó- és vámhatóságnál teljesítendő fizetési kötelezettségek egy összegben történő megfizetésére az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató által biztosított, az állami adó- és vámhatóság által rendelkezésre bocsátott POS terminálon keresztül bankkártyával vagy internetes felületen bankkártyával (VPOS) bonyolított fizetési művelet.

A bankkártyás adófizetés szabályai
A természetes személy adózó bankkártya használatával (EFER-en keresztül POS terminál útján vagy internetes felületen (VPOS) történő bankkártyás fizetéssel) teljesítheti az állami adó- és vámhatóság felé fennálló valamennyi fizetési kötelezettségét (ide nem értve a végrehajtói letéti számlára történő fizetést).

A nem természetes személy adózó kizárólag:
a) az eljárási illeték,
b) az állami adó- és vámhatóságnál kezdeményezett eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj, c) az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatáshoz kapcsolódó regisztrációs díj,
d) az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteher-
e) a közúti közlekedésről szóló törvény alapján az állami adó- és vámhatóság által kiszabott közigazgatási bírság, és
f) a tételes elszámolású
fizetési kötelezettségét teljesítheti bankkártya használatával (EFER-en keresztül POS terminál útján vagy internetes felületen (VPOS) történő bankkártyás fizetéssel). A fizetési kötelezettség teljesítése során az adózónak az e)-f) pontok szerinti esetben a határozat (iktató)számát is meg kell jelölnie.

A végrehajtási eljárás alatt álló adózó a végrehajtói letéti számlára történő befizetés vonatkozásában az állami adó- és vámhatóság felé fennálló fizetési kötelezettségét EFER-en keresztül POS terminál útján történő bankkártyás fizetéssel is teljesítheti.

A fentieken túl az állami adó- és vámhatóságnál lehetőség van az árverési vételár, illetve vételár előleg POS terminál útján bankkártyával történő megfizetésre is.

Az állami adó- és vámhatóság által rendelkezésre bocsátott POS terminálon keresztül bankkártyával történő befizetést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vezetője által kijelölt ügyfélszolgálatokon, nyitvatartási idő alatt teljesíthet az adózó, az egyébként irányadó illetékességi szabályoktól függetlenül. A bankkártyás befizetésre kijelölt ügyfélszolgálatok elérhetőségéről, nyitva tartásáról a NAV ügyfélszolgálat kereső programjának segítségével tájékozódhat az alábbi elérhetőségen: http://nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg

A NAV kijelölt ügyfélszolgálatain a bankkártyás befizetés a napi vásárlásoknál már jól ismert POS terminálokon keresztül történik. A fizetés során az ismert logókat viselő összes bankkártya (kivéve az American Express kártyatípus) elfogadott, függetlenül attól, hogy melyik kibocsátótól származik. Elfogadottak tehát például a

  • Visa,

  • Visa Electron,

  • MasterCard,

  • MasterCard Electronic, és

  • Maestro kártyatípusok.

Befizetést teljesíthet a magánszemély saját nevében, továbbá egyéb szervezet, gazdasági társaság a képviselője, illetve meghatalmazott képviselője, meghatalmazottja, pénzügyi képviselője útján, amennyiben képviseleti jogosultságát igazolja. A képviseleti jogosultság vizsgálata a hatályos jogszabály szerint történik.8 A bankkártyás befizetésnél a magánszemély nevére szóló kártya használatát illetően képviseletnek, meghatalmazásnak nincs helye.

A POS terminál útján történő bankkártyával bonyolított fizetési művelet során a befizetést teljesítő – a végrehajtói letéti számlára történő befizetés, illetőleg az árverési vételár és vételár előleg megfizetésének kivételével – nyilatkozatot tesz arról, hogy a bankkártyával megfizetett összeget az állami adó- és vámhatóság mely adónemekre, milyen összegben számolja el.9 Az állami adó- és vámhatóság az adózó nyilatkozatának figyelembevételével teljesíti a POS terminál útján bankkártyával befizetett összeg elszámolását.

A bankkártyás fizetés költségei az államot terhelik.

A bankkártyás befizetés lehetőségét a NAV az állami adó- és vámhatóság valamennyi központi ügyfélszolgálatán, kirendeltségein, a Kormányablakokban működő NAV Ablakoknál, valamint vámhatóság egyes telephelyein is biztosítja. Az Önhöz legközelebb eső, e tevékenységre is kijelölt ügyfélfogadási helyek elérhetőségéről, nyitva tartásáról a NAV honlapján (http://nav.gov.hu) tájékozódhat.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu 

Megosztás

About Author

Comments are closed.