Tájékoztatás a feltételes adóbírság-kedvezmény igénybevételének feltételeiről

0

Az adózás rendjéről szóló törvény (új Art.) bevezette a 216. §-a szerinti feltételes adóbírság-kedvezményt. Ennek érvényesítése esetén az adózó mentesül a kiszabott adóbírság ötven százalékának megfizetése alól.

A kedvezmény igénybevételére akkor van lehetőség,

ha az utólagos adó-megállapításról hozott elsőfokú határozatban előírt kötelezettségek 2018. január 1. napját követően válnak esedékessé.

A kedvezmény érvényesítésének feltételei

az elsőfokú határozat elleni fellebbezési jogról történő lemondás és az előírt adókülönbözet esedékességig történő megfizetése.

A feltételek teljesítése esetén a kedvezmény automatikusan – külön kérelem benyújtása vagy bármilyen eljárás lefolytatása nélkül – jár, erről az adóhatóság nem is értesíti külön az adózót.

A feltételes adóbírság-kedvezmény érvényesítése érdekében teljesítendő feltételek részletes szabályai az alábbiak:

A fellebbezési jogról történő lemondásnak a következők szerint kell eleget tenni:

 • legkorábban az elsőfokú határozat átvételével egyidejűleg, legkésőbb a fellebbezési határidő utolsó napján tehető meg – szóban bejelentett vagy postára adott, illetve elektronikus úton elküldött lemondó nyilatkozatban;
 • a lemondó nyilatkozatot legkésőbb a fellebbezési határidő végéig el kell juttatni az adóhatósághoz;
 • a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye – az adózó a kedvezménytől ez esetben elesik;
 • a fellebbezésről történő lemondásnak a teljes határozatra kell vonatkoznia, mivel a kedvezmény egyes megállapításokra nem érvényesíthető;
 • a fellebbezésről való lemondás nem vonható vissza, mivel a határozat a lemondással véglegessé válik;
Pénzügyi Szoftver, Kintlévőség-kezelés, Likviditás növelés

Az elsőfokú határozatban előírt adókülönbözetnek az esedékességig történő maradéktalan megfizetése érdekében a következők szerint kell eljárni: 

 • az elsőfokú határozatban előírt összes adókülönbözetet meg kell fizetni – amennyiben van ilyen – azt is, amely után nem szabtak ki adóbírságot;
 • a jogosulatlan igénylésnek minősülő adókülönbözet esetében fizetési kötelezettség teljesítése nélkül érvényesíthető a kedvezmény;
 • az adókülönbözetet megállapító elsőfokú határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül, azaz az eredeti esedékességig kell a megfizetést teljesíteni, akkor is, ha részletfizetést vagy fizetési halasztást kért, illetve kapott az adózó;
 • az adókülönbözetet az adott adónemre történő befizetéssel vagy átvezetéssel, adókülönbözettel érintett adónemen fennálló túlfizetés beszámításával lehet rendezni;
 • az adókülönbözet megfizetésekor (ha a választott adófizetési módnál lehetőség van rá) a „Közlemény” rovatban szükséges az elsőfokú határozat iktatószámának megadása;
 • átvezetés hiányában a más adónemen fennálló túlfizetés vagy éppen az elsőfokú határozatban más adónemben az adózó javára megállapított adókülönbözet nem vehető figyelembe az adókülönbözet megfizetéseként.

A feltételes adóbírság-kedvezmény igénybevétele esetén nemcsak fellebbezés, hanem felügyeleti intézkedés iránti kérelem sem nyújtható be!

Amennyiben az adózó úgy dönt, hogy mégsem kíván fellebbezni,

de nem is mond le annak lehetőségéről, vagyis ha a fellebbezési határidőben passzív marad, akkor viszont – bár később felügyeleti intézkedés iránti kérelmet még benyújthat – a feltételes adóbírság-kedvezménytől elesik.

A kedvezmény igénybevételének nem akadálya, hogy a kötelezettség megállapítására irányuló eljárás és annak során a kötelezettségek megállapítása a 2017. december 31-ig hatályos jogszabályok alapján történt.

A feltételes adóbírság-kedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó formanyomtatványok a NAV honlapjáról letölthetők.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
A tájékoztatás a következő jogszabályhelyek alapján készült:
– az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 216. §-a, 271. § (2) bekezdése;
– az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) 124. § (5), 74. § (2) bekezdés és (3) bekezdés b) pontja, 128. § (2) bekezdése.

Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Servantes Könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.