Téma: felmentvény

Gazd. jog Mire szolgál az ügyvezetőnek adott felmentvény?
0

A gazdasági társaság vezető tisztségviselője felelősséggel tartozik a társaság felé e minőségében a társaságnak okozott károkért. A társaság a vezető tisztségviselőnek évente felmentvényt adhat. Milyen hatással van a felelősségre a társaság által adott felmentvény?