Téma: adódedvezmény

Adózás Mentesülés – kérelemre – az adókedvezményre jogosultság elvesztése alól
0

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 22/C. §-a rendelkezik a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményéről. E szabályok körében került rögzítésre az adókedvezmény igénybevételének azon feltétele, hogy az adózónak mind az alaptámogatás, mind a kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetésének a tényét – annak pénzügyi teljesítésétől számított 8 napon belül – az adóhatóság részére be kell jelenteni [Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdés]. A bejelentés elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.