Számlakibocsátási kötelezettség alóli mentesülés

0

Az előbbiekben megvizsgáltuk a számlakibocsátásra irányadó szabályokat. Most nézzük meg, mely esetekben lehet mentesülni a számlakibocsátás alól. Ahogy a számlakibocsátásra vonatkozó szabályokat, ezen rendelkezéseket is az általános forgalmi adóról szóló törvény szabályozza.

Mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha

a) termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól, feltéve, hogy gondoskodik olyan, az ügylet teljesítését tanúsító okirat kibocsátásáról, amely a számvitelről szóló törvény (Számv. tv.) rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minősül,
b) a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője az ellenérték adót is tartalmazó összegét legkésőbb a teljesítésig, vagy a teljesítés napján készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vagy pénzhelyettesítő eszközzel maradéktalanul megtéríti, és számla kibocsátását az adóalanytól nem kéri,
c) a légi személyszállítás nyújtása mentes az adó alól, feltéve, hogy gondoskodik olyan, az ügylet teljesítését tanúsító okirat kibocsátásáról, amely a Számv. tv. rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minősül.

Figyeljünk arra, hogy az előző bekezdés b) pontja nem alkalmazható abban az esetben, ha a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása

a) egy másik adóalany vagy nem adóalany jogi személy részére történik,
b) az a) pont alá nem tartozó személy, szervezet részére történik, és az ellenérték adót is tartalmazó összege eléri vagy meghaladja a 900 000 forintnak megfelelő pénzösszeget.

Az fentebbi bekezdés c) pontja nem alkalmazható abban az esetben, ha a légi személyszállítás igénybe vevője az adóalanytól számla kibocsátását kéri.

Tehát a fentebbi feltételek megléte esetén mentesülünk a számlakibocsátási kötelezettség alól.

Forrás: 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu 

NAV online számla bekötés Armada Gyors Számlázóprogrammal
NAV online számla bekötés Armada Gyors Számlázóprogrammal

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Megosztás

About Author

Comments are closed.