PÉNZFORGALMI SZÁMLANYITÁSI KÖTELEZETTSÉG SZABÁLYAI

0

Gyakori kérdés, hogy kötelező-e a vállalkozói bankszámla nyitása. A törvény kimondja, hogy a belföldi jogi személynek és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személynek – ideértve az egyéni vállalkozót is – (a továbbiakban együtt: pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó) legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie. Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó rendszeres gazdasági tevékenysége körében kizárólag pénzforgalmi számlát nyithat.

De mit is jelent ez a gyakorlatban?!

Belföldi jogi személynek, mint például egy kft-nek rendelkeznie kell pénzforgalmi számlával sőt, azon kell lebonyolítani a nem készpénzes pénzforgalmát is.

Kivételt képez azonban ez alól az egyéni vállalkozó, akinek csak abban az esetben kell vállalkozói számlát nyitnia, ha az áfa hatálya alá kerül.

Számlanyitás szabályai

Fontos, hogy az első pénzforgalmi számlát a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó adószámának közlésétől számított tizenöt napon belül kell megnyitnia. Az adózónak a bevallásában, valamint kiutalási kérelmében fel kell tüntetnie azon pénzforgalmi számla számát, amelyre a költségvetési támogatás kiutalását kéri.

Ahogy azt fentebb már említettük, a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak, a készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgáló pénzeszközök kivételével pénzeszközeit pénzforgalmi számláján kell tartania. Emellett pénzforgalmát, pénzforgalmi számláján kell lebonyolítania és ennek érdekében pénzforgalmi számlaszerződést is kell kötnie.

Nagyon fontos tudnunk, hogy azon adózó, aki pénzforgalmi számla nyitására kötelezett, az adóköteles tevékenysége keretében más, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak a vele vagy más jogalannyal kötött szerződés alapján, az abban meghatározott szolgáltatás vagy termékértékesítés – általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adóval növelt – ellenértékeként, szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb másfél millió forint összegben teljesíthet készpénzfizetést.

Forrás: [2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről]
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

NAV online számla bekötés Armada Gyors Számlázóprogrammal
NAV online számla bekötés Armada Gyors Számlázóprogrammal
Megosztás

About Author

Comments are closed.