Nonprofit szervezetek által adómentesen nyújtható juttatások

0

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú mellékletének 3. pontja sorolja fel a közcélú juttatások adómentes jogcímeit. E körben határozza meg a jogalkotó, hogy mely feltételekkel, mely szervezetek és kiknek teljesíthetnek adómentesen kifizetést (juttatást).

Adómentes

többek között a közhasznú alapítvány, közalapítvány által – alapszabályban rögzített közhasznú céljával összhangban – a magánszemélynek kifizetett azon összeg,

 • amelyet az oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra, kutatásra, külföldi tanulmányútra (ösztöndíj címén),
 • szociálisan rászorulónak szociális segély címen,
 • diák- és szabadidősport résztvevőjének alkalmanként legfeljebb az 500 forintot meg nem haladóan folyósítanak.

A közérdekű kötelezettségvállalásból, a közhasznú egyesületből, alapítványból, közalapítványból a közhasznú cél szerint címzett magánszemélynek nem pénzben adott juttatás értéke is adómentes, kivéve a béren kívüli juttatásokat. Ugyanakkor a pénzbeli juttatások legfeljebb a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó havi összegben adómentesek.

Az itt említett adómentes juttatások példálózó jellegűek, valamennyi adómentes jogcím az Szja tv. hivatkozott mellékletének 3. pontja alatt található.

Fontos kiemelni azonban azt, hogy a törvény nem preferálja adómentes kifizetésként azt a juttatást,

 • amelynek címzettje az alapító, az adományozó, a támogató – kivéve az orvosi javaslat alapján fogyatékosságával, gyógyításával összefüggő termék, szolgáltatás formájában nem pénzben megszerzett bevételt,
 • amelyet a kifizetővel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy más a Ptk. szerinti olyan szerződéses jogviszonyban álló magánszemély kap, amelynek alapján a kifizetés (juttatás) a magánszemélyt o az általa végzett tevékenység mennyiségi és/vagy minőségi jellemzőire tekintettel,

  Reprezentáció, üzleti ajándék

  Egyedi rendelkezést tartalmaz az Szja tv. az egyesület, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány (ideértve a közalapítványt is) által juttatott reprezentáció és üzleti ajándék esetére.

  Az említett szervezetek által az adóévben nyújtott reprezentáció és üzleti ajándék együttes értékéből adómentes a jövedelem azon része, amely

  • a közhasznú, illetve cél szerinti tevékenysége érdekében felmerült,
  • az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 10 százalékát,
  • de legfeljebb az adóévre elszámolt éves összes bevétele 10 százalékát nem haladja meg.

  Az üzleti ajándékok

  közül csak azok vehetők figyelembe, amelyeknek az egyedi értéke a minimálbér 25 százalékát nem haladja meg.

  Ezeknek a szervezeteknek az adókötelezettség alá eső érték után a bevallást és befizetést az adóévre elszámolt éves összes bevétel megállapítására előírt időpontot követően, az elszámolt éves összes bevétel megállapítása hónapjának kötelezettségeként kell teljesíteniük.


  Forrás: NAV
  Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

  Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

  Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
  Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud

  Megosztás

  About Author

  Comments are closed.