Mit érdemes tudni a túlépítés szabályairól?

0

Telekszomszédok viszonylag gyakran ütköznek olyan problémába, hogy az egyik telken álló épület egy része átlóg a szomszédos telekre. Mi a túlépítés? Mit érdemes tudni a szabályairól? Milyen lehetősége van túlépítés esetén a szomszédos ingatlan tulajdonosának?

Mi a túlépítés?

Túlépítésről beszélünk, ha az ingatlan tulajdonosa a földterület határán túl építkezik úgy, hogy az építményt részben a saját, részben a szomszédos földterületre építi. Túlépítő nem csak a föld tulajdonosa lehet. Túlépítő az épület tulajdonosa is, ha az épület és föld tulajdonosa nem azonos személy.

A túlépítést jogi szempontból meg kell különböztetni a ráépítéstől és a beépítéstől.
Ráépítésről van szó akkor, ha valaki teljes egészében idegen földön építkezik.
Beépítésnek nevezzük azt, amikor valaki saját földjére épít, de idegen anyaggal.

A túlépítések viszonylag gyakran előfordulnak. Ennek oka lehet az építkezéskor elkövetett mérési vagy tervezési hiba, de keletkezhet az ingatlan-nyilvántartási térkép pontatlansága miatt is.

Munkaidő-Nyilvántartás könnyedén!
Stabil, gyors, rugalmas, felhasználóbarát!

A jó- vagy rosszhiszemű-e a túlépítő?

A túlépítés következményei tekintetében jelentőséggel bír, hogy a túlépítő jóhiszemű vagy rosszhiszemű volt-e.

Jóhiszemű a túlépítő, ha a túlépítés tényéről nem tudott és nem is kellett tudnia.

Rosszhiszemű túlépítésről beszélünk, ha a túlépítő tudta vagy kellő körültekintés mellett tudnia kellett volna, hogy saját földje határán túl építkezik.

A jóhiszemű túlépítés következményei

Jóhiszemű túlépítéskor a túlépítővel szemben a szomszéd a következő követeléseket támaszthatja:

  • Követelheti, hogy a túlépítő a beépített rész használatáért és a beépítéssel okozott értékcsökkenésért adjon kártalanítást.
  • Kérheti, hogy a túlépítő a beépített részt vásárolja meg, ha a föld megosztható.
  • Akár azt is követelheti, hogy a túlépítő az egész földet vásárolja meg. A szomszéd az egész földjének megvásárlását csak akkor követelheti, ha a túlépítés következtében használhatatlanná válik a föld fennmaradó része. Másik eset, ha a földdel kapcsolatos valamely jog vagy foglalkozás gyakorlása a túlépítés következtében lehetetlenné vagy számottevően költségesebbé válik.

Figyelemmel kell lenni arra, hogy a túlépítéssel kapcsolatos következmények alkalmazását csak a szomszéd kérheti a bíróságtól. Tehát a túlépítő nem indíthat pert a szomszéd ellen a túlépítés valamely következményének érvényesítése iránt. Ez természetesen nem zárja ki, hogy az érintettek a túlépítés következtében előállt helyzetet peren kívül, közös megegyezéssel rendezzék. A peren kívüli megegyezésben a felek a törvényben említett bármelyik következményt alkalmazhatják, sőt ettől eltérő megegyezésre is juthatnak.

A rosszhiszemű túlépítés következményei

Ha a túlépítő rosszhiszemű volt, akkor a szomszéd követelheti a túlépítőtől a következőket:

  • Követelheti az épület lebontását. Amennyiben a túlépített építményt le kell bontani, akkor a bontás és az eredeti állapot helyreállításának költségei a túlépítőt terhelik. A túlépítő azonban jogosult arra, hogy a beépített anyagot elvigye.
  • Vagy azt is kérheti, hogy a túlépítő a saját földjét és az épületet – a föld és az épület értékének megtérítése ellenében – bocsássa a tulajdonába.
  • Rosszhiszemű túlépítéskor a szomszédot ezen felül megilletik ugyanazok a jogok, amelyek őt jóhiszemű túlépítésnél illetnék.

A rosszhiszemű túlépítéssel azonos megítélés alá esik, ha a túlépítő eredetileg nem volt rosszhiszemű, de a szomszéd a túlépítés ellen olyan időben tiltakozott, amikor az eredeti állapot helyreállítása még nem okozott volna aránytalan károsodást a túlépítőnek.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Összeszerelő üzemek készlet és számlázó szoftvere
Megosztás

About Author

Comments are closed.