Milyen esetekben függeszthető fel a végrehajtási eljárás?

0

A végrehajtási eljárás célja, hogy az adós tartozását behajtsák. Ám bizonyos esetekben az eljárás felfüggeszthető. Melyek ezek az esetek?

A végrehajtási eljárás célja, hogy az adós tartozását behajtsák. Előfordulhat azonban, hogy az eljárás megindulását követően olyan esemény történik, amely a végrehajtás folytatásának jogosságát is érinti. A törvény ezért bizonyos esetekben lehetővé teszi a végrehajtási eljárás felfüggesztését. Milyen esetekben függeszthető fel a végrehajtás?

Felfüggesztés a végrehajtást kérő kérelmére

A végrehajtást kérő bármikor kérheti a végrehajtási eljárás felfüggesztését. A végrehajtás felfüggesztése azt jelenti, hogy a végrehajtó a felfüggesztés ideje alatt nem intézkedhet a tartozás behajtása iránt. Tehát a felfüggesztés az adós számára ebből a szempontból kedvező intézkedés, de persze a tartozást nem szünteti meg.

A végrehajtást kérő felfüggesztés iránti kérelme esetén a végrehajtást foganatosító bíróság köteles felfüggeszteni az eljárást, kivéve, ha a felfüggesztés másnak a jogát sértené. Ez viszonylag ritkán fordul elő. Például akkor, ha egy végrehajtási ügyben több végrehajtást kérő van, és csak egy részük kéri a felfüggesztést. Amennyiben felmerül egy másik fél jogsérelmének a lehetősége, a bíróság mérlegelésétől függ, hogy helyt ad-e a felfüggesztési kérelemnek. Érdemes megjegyezni, hogy több végrehajtás kérő esetén például azt is kérheti egyikük, hogy az eljárás kizárólag az ő és az adós közötti viszonylatban kerüljön felfüggesztésre. Ez nem sérti a többi végrehajtást kérő érdekét, sőt ők ennek következtében még kedvezőbb helyzetbe is kerülhetnek.

A felfüggesztés időtartamát a bíróság nem állapítja meg előre, az határozatlan időre kerül elrendelésre. Amennyiben a végrehajtást kérő a felfüggesztést határozott időre kéri, az a bírói gyakorlat értelmében a teljesítésre vonatkozó halasztásnak minősül.

Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud

A végrehajtási eljárás felfüggesztése az adós kérelmére

Természetesen sokszor előfordul, hogy az adós szeretné elérni a végrehajtás felfüggesztését. Ennek megfelelően az adósnak is joga van arra, hogy a bírósághoz felfüggesztés iránti kérelmet nyújtson be. Érdemes azonban tudni, hogy az adósnak ez egy kivételes lehetőség, amely csak abban az esetben alkalmazható, ha a körülmények a felfüggesztést nyomatékosan indokolják. Ennek oka, hogy a végrehajtási eljárás elsődleges célja a követelés behajtása. E cél elérését pedig jelentős mértékben akadályozná, ha az eljárás úton-útfélen felfüggesztésre kerülhetne.

A végrehajtási eljárás adós kérelmére történő felfüggesztésére az adós oldalán felmerülő méltányolható körülmény esetén kerülhet sor. A törvény nem tartalmaz az összes körülményre kiterjedő kimerítő felsorolást. Említ azonban néhány körülményt, amelyet a bíróság döntése során kiemelten értékel. Ilyen az adós által eltartott személyek száma, az adós vagy eltartottjának súlyos és tartós betegsége, vagy az adóst sújtó természeti katasztrófa. Ezek rendszerint olyan körülmények, amelyek nem az adós hibájából erednek, illetve a létfenntartását fenyegetik. Az adós általános megélhetési nehézségei ugyanakkor a bírósági gyakorlat szerint nem számítanak mentő körülménynek.

További feltétel az adósnak a végrehajtás során tanúsított együttműködése. Ha az adóst az eljárás során korábban rendbírsággal sújtották, kérelmének kedvező elbírálásában a fenti feltételek fennállása esetén sem bízhat. Hasonlóan a kérelem elutasítására számíthat az olyan adós, aki az általa önkényesen elfoglalt lakás kiürítését szeretné elkerülni.

A végrehajtás felfüggesztésének egyéb esetei

A jogszabályok több esetben külön is lehetővé teszik a végrehajtás felfüggesztését. Például, ha valamelyik fél a végrehajtó intézkedésével szemben végrehajtási kifogással él, akkor a kifogást elbíráló bíróság jogosult elrendelni a felfüggesztést az eljárás egészére vagy arra részére, amit a kifogás érint.

Felfüggesztésre kerülhet a végrehajtás, ha a végrehajtásban lefoglalt vagyontárgyra harmadik fél valamilyen címen (pl. tulajdonjog alapján) igényt tart, és ezért úgynevezett igénypert indít. Ebben az esetben a bíróság a végrehajtást felfüggesztheti a perrel érintett vagyontárgy vonatkozásában.

Előfordulhat az is, hogy olyan polgári per van folyamatban, amelynek a tárgya egy olyan jogviszony (pl. szerződés), amely alapján már végrehajtási eljárás van folyamatban. Ilyen eset lehet például, ha egy közjegyzői okiratba foglalt szerződés érvényessége vitássá válik, miközben a szerződésből származó tartozás iránt már folyik a végrehajtás. Ilyen esetekben a bíróság a végrehajtási eljárást a per jogerős befejezéséig kérelemre felfüggesztheti.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Pénzügyi Szoftver, Kintlévőség-kezelés, Likviditás növelés
Megosztás

About Author

Comments are closed.