Mikor járhat bánatpénz?

0

A bánatpénz a szerződés biztosítékainak sajátos típusa. Nem tévesztendő össze a foglalóval és a kötbérrel. Mit érdemes tudni a bánatpénzről, mikor járhat?

A bánatpénz

A bánatpénz egy olyan pénzösszeg, amelyet a szerződéstől elálló fél köteles fizetni a másik szerződő félnek. Bánatpénz fizetésére akkor kerülhet sor, ha a felek a szerződésben az elállás jogát meghatározott pénzösszeg fizetése ellenében kötötték ki.

Elállási jog nem minden esetben illeti meg a szerződő feleket. Vannak olyan esetek, amikor az elállási jog törvényen alapul

  • Például vállalkozási szerződés esetén a megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat.
  • Szintén törvényen alapul az elállási jog a különböző szerződésszegések – késedelem, hibás teljesítés – esetén.
  • Bizonyos szerződéseknél azonban szerződésszegés hiányában nincs a feleknek törvényben biztosított elállási joga, például adásvételi szerződés esetén.

Fontos, hogy bánatpénz nem köthető ki a törvény alapján fennálló elállási jog gyakorlása esetére. Például, ha a fél hibás teljesítés miatt kellékszavatossági igényként él az elállás jogával, akkor erre az esetre bánatpénz fizetése nem köthető ki.

A szerződő felek azonban szerződési szabadságukkal élve olyan esetben is biztosíthatnak a szerződéseben elállási jogot, amikor a félnek jogszabályban rögzített elállási joga nincs.

Ilyen esetben a felek megállapodhatnak arról a szerződésben, hogy a szerződésben biztosított elállási jogot meghatározott összegű bánatpénz fizetése ellenében gyakorolhatja a fél.

Online Munkaidő_nyilvántartás
XL IDŐ – Online Munkaidő-Nyilvántartás, Beosztás és Szabadság kezelés!

Miben más a foglaló és a kötbér?

A bánatpénzt érdemes megkülönböztetni a foglalótól és a kötbértől. Ezeknek szintén biztosítéki szerepük van, de funkciójuk nem azonos a bánatpénzzel.

A bánatpénz szerepe, hogy a szerződés fenntartását elősegítse.

Ezt a szerepet úgy tölti be, hogy az elállásra jogosult fél e jogát csak pénzösszeg fizetése ellenében gyakorolhatja. Ez pedig adott esetben visszatarthatja attól, hogy minden alap nélkül elálljon a szerződéstől.

A bánatpénztől eltérően a foglaló a szerződés teljesítését biztosítja.

Foglalót akkor kell fizetni, ha a szerződés teljesítése meghiúsul. A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni.

A kötbér fizetésére vonatkozó kötelezettséget a szerződés megszegése esetére lehet kikötni.

Ez nem kapcsolódik szükségszerűen a szerződés megszüntetéséhez, mint a bánatpénz.

Mindhárom biztosítékra jellemző, hogy csak létező, érvényes szerződés esetén gyakorolható. Például nem lehet szó bánatpénzről, ha a felek még nem kötöttek szerződést.

A bánatpénz összege

A bánatpénz összege a felek megállapodásától függ. Ezt a feleknek kell meghatározniuk a szerződésben.

A feleknek ennek során mérlegelniük kell, hogy a túl alacsony összegű bánatpénz nem járul hozzá a szerződés fenntartásához, hiszen nem készteti meggondolásra a másik felet, ha el kíván állni a szerződéstől. A túlzottan magas összeg pedig éppen az ellenkező hatást érheti el, jelképessé téve az elállás lehetőségét.

A túlzott mértékű bánatpénz összegét a bíróság a kötelezett kérelmére mérsékelheti. Annak megítélésénél, hogy az összeg túlzott-e a bíróságnak figyelembe kell vennie, hogy milyen összeg mellett tudja betölteni a bánatpénz a megfelelő funkcióját. Ennek során figyelembe kell venni a szerződésben foglalt szolgáltatások értékét, illetve a szerződés nem teljesítése esetén a feleknél felmerülő kár várható összegét is.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.