Melyek az operatív lízing legfontosabb tudnivalói?

0

Különböző munkaeszközök, járművek tartós használatára és adott esetben tulajdonjogának megszerzésére népszerű jogi eszköz a lízingszerződés. A lízingszerződés egyik sajátos és elterjedt típusa az ún. operatív lízing vagy más néven tartós bérlet. Ez jelentősen különbözik a lízing másik típusától, a pénzügyi lízingtől. Melyek az operatív lízinggel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók?

A lízingről általában

A lízingszerződés egy olyan szerződés, amelynek alapján a lízingbeadó a tulajdonában lévő lízingtárgyat meghatározott időre a lízingbevevő használatába adja. A lízingbevevő ezért köteles díjat fizetni. A lízingtárgy valamely dolog (pl. berendezés, jármű, ingatlan) vagy esetleg jog lehet.

A lízingszerződések esetén a lízingbeadó abból a célból szerzi meg a lízingtárgy tulajdonjogát, hogy azt használatba (lízingbe) adja.

A lízingszerződéseknek két fő típusát szokás megkülönböztetni: a pénzügyi lízinget és az operatív lízinget vagy más néven tartós bérletet. A pénzügyi lízingszerződést a Polgári Törvénykönyv külön szerződéstípusként szabályozza. Az operatív lízing azonban önálló szerződésként nem szerepel a törvényben.

Servantes Könyvelőprogram

Az operatív lízing alapvető jellemzői

Az operatív lízing a lízingtárgy lízingbevevő általi tartós használatára irányul, anélkül, hogy a futamidő végén a lízingtárgy tulajdonjogát a lízingbevevő megszerezné.

Ekkor tehát nem a berendezés vagy eszköz tulajdonjogának megszerzésén van a hangsúly. A lízingbevevő nem a tulajdonjog megszerzése célból köti meg a szerződést, hanem azért, hogy a lízingtárgyat hosszabb időre használatba vehesse. A lízing futamidejének lejártakor a lízingtárgyat vissza kell adni a lízingbevevőnek. Ezért nevezik az operatív lízinget tartós bérletnek is.

Az operatív lízingnél kizárt, hogy a futamidő lejártával a lízingbeadó a lízingbevevőnek adja el a lízingtárgyat vagy más módon átruházza a lízingbevevőre a tulajdonjogot. Arra a felek megállapodásától függően lehet lehetőség, hogy a lízingbevevő kijelölhesse azt a harmadik személy vevőt, aki jogosulttá válik a lízingtárgy megvásárlására.

Ez a lízing rendszerint akkor megfelelő megoldás a lízingbevevőnek, ha tartósan van szüksége arra, hogy a lízingtárgyat használhassa, de a tulajdonjogra nincs szüksége. Például, ha egy vállalkozásnak meghatározott munka elvégéséhez van szüksége hosszabb időre egy berendezésre, de a munka végeztével már nem kell neki az eszköz.

Mivel jogi nézőpontból a bérleti szerződéstől nem különíthető el élesen, így az operatív lízingszerződésnek nincs önálló jogi szabályozása. Az operatív lízingre a bérleti szerződés szabályait kell alkalmazni.

Az operatív lízing pénzügyi oldala

Pénzügyi oldalról az operatív lízing fő jellemzője, hogy a lízingtárgy a futamidő alatt a lízingbeadó könyveiben jelenik meg, a lízingbevevő könyveiben nem szerepel.

Operatív lízing estén a lízingbevevő a bérleti díj (lízingdíj) nettó részét számolhatja el költségként. Az áfa-részét pedig az irányadó adózási, számviteli előírások szerint levonhatja vagy visszaigényelheti.

A lízingtárgy karbantartásának, szervizelésének költségei és a biztosítási költségek operatív lízing esetén rendszerint a lízingbeadót terhelik. Ezek a költségek jellemzően a lízingdíjba épülnek be.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Megosztás

About Author

Comments are closed.