Megszűnt a feltöltési kötelezettség

0

A társasági adózás rendszerében megszűnt az előleg-kiegészítési, más néven feltöltési kötelezettség. A feltöltésre azok a kettős könyvvitelt vezető adózók voltak kötelesek –meghatározott kivételekkel –, amelyeknek a megelőző adóévi árbevétele nagyobb volt 100 millió forintnál. A feltöltés határideje az adóév utolsó hónapjának 20. napja, vagyis általános esetben december 20-a volt.

2019-ben, ha a 2019-es adóév utolsó hónapjának 20. napja 2019. július 24-ét követő időpontra esik, már nem kell ezzel a kötelezettséggel számolniuk az adózóknak, vagyis

  • az adóévben már befizetett előlegeket nem kell az adóévi várható adó összegére kiegészíteniük, és
  • erről szóló bevallást sem kell beadniuk.

Önkéntes feltöltés

Az átmeneti rendelkezés azonban lehetővé teszi, hogy a korábbi szabályok alapján feltöltésre kötelezett adózók a 2019-es adóévben – a jogszabályváltozás ellenére – önként feltöltést teljesítsenek. Ha az adózó ezt a lehetőséget választja, akkor a korábban hatályos szabályok szerint jár el. Az önkéntes feltöltés választását a „Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben” elnevezésű 1901 számú nyomtatvány főlapjának D) blokkjában lehet jelölni a „Taoelőleg-kiegészítésre vonatkozó nyilatkozat” mezőben. E mező jelölése esetén a feltöltési kötelezettség feltüntetésére szolgáló sor is kitölthető a bevallásban (vagyis az adózó egy nyomtatványon jelölheti az önkéntes feltöltést és egyben teljesítheti annak bevallását is). Az önkéntes feltöltés teljesítésekor a várható fizetendő adó 80%-ának összegéig az adózó adófelajánlást tehet a 1901 számú nyomtatvány ’RNYIL lapjain.

Az önkéntes feltöltés választására vonatkozó nyilatkozat beadásának jogvesztő határideje az adóév utolsó hónapjának 20. napja (általános esetben december 20-a). Ezt követően a nyilatkozatot nem lehet módosítani vagy visszavonni.

Azoknak az adózóknak nincs teendőjük, amelyek nem kívánnak élni az önkéntes feltöltés lehetőségével. Az utolsó havi, vagy negyedéves előlegüket az általános szabályok szerint kell teljesíteniük (a december havi előleget december 20-áig, az utolsó negyedéves előleget 2020. január 20-áig).

A társasági adó mellett az innovációs járulék és az energiaellátók jövedelemadója rendszerében is megszűnt a feltöltési kötelezettség. Ezekben az adónemekben nincs mód önkéntes feltöltésre sem. Így ha a társasági adóban élt is ezzel a lehetőséggel az adózó, az innovációs járulékban és az energiaellátók jövedelemadójában akkor sem kell és nem is lehet feltöltést teljesíteni.

1 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] 29/A. § (81) bekezdés
2 Tao. tv. 29/A. § (82) bekezdés

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Servantes Vezetői-információs Rendszer és Kontrolling
Megosztás

About Author

Comments are closed.