Meghagyás a végrendeletben: mire kötelezhető az örökös?

0

Az örökhagyó végrendeletében a hagyatékban részesülő személyt meghagyással is terhelheti. Mit jelent a végrendeletbe foglalt meghagyás?

Az örökhagyó végrendeletében nem csak hagyományról rendelkezhet, hanem a hagyatékban részesülő személyt meghagyással is terhelheti. Az örökhagyó azt is megteheti, hogy bizonyos végrendeleti juttatásokat kötelezettség teljesítéséhez köti.

Mit jelent a végrendeletbe foglalt meghagyás?

Meghagyásról akkor beszélhetünk, ha az örökhagyó a végrendeletében a hagyatékból részesülő személyt egy harmadik személy javára teljesítendő kötelezettséggel terheli meg. A meghagyás nem csak az örököst, hanem a hagyatékból más címen részesülő személyt, így a hagyományost is kötelezheti.

A meghagyásban foglalt kötelezettség teljesítésének követelésére a végrendeletben megjelölt személy válik jogosulttá. Előfordulhat, hogy az örökhagyó nem jelöli meg, hogy ki a meghagyás kedvezményezettje. Ilyen esetben a meghagyásban foglalt kötelezettség teljesítését a végrendeleti végrehajtó és a hagyatékban részesülő többi személy igényelheti.

Az örökhagyó által tett meghagyás sokféle kötelezettségre vonatkozhat, leggyakrabban valamilyen tevékenységre vagy nem vagyoni jellegű szolgáltatásra irányul.

Online Munkaidő_nyilvántartás
XL IDŐ – Online Munkaidő-Nyilvántartás, Beosztás és Szabadság kezelés!

A meghagyásban szerepelhet például:

  • az örökhagyó a síremlék állítására és gondozására kötelezi az örököst,
  • az örökhagyó egy harmadik személy javára nyújtandó ápolásra, gondozásra kötelezi az örököst.
  • az új Polgári Törvénykönyv alapján már lehetséges az is, hogy a meghagyás kifejezetten valamilyen vagyoni jellegű kötelezettség teljesítésére szóljon, mint pénz kifizetésére a kedvezményezett javára.

Közérdekű meghagyás

Közérdekű meghagyásról van szó akkor, ha a meghagyás nem egy meghatározott kedvezményezett személy javára szól, hanem valamely közösség lesz a kedvezményezett. A közérdekű meghagyás teljesítését a kedvezményezett közösségen túl az illetékes hatóság is igényelheti.

Alapítvány létesítése meghagyás útján

A meghagyás egyik típusa, ha az örökhagyó alapítvány létesítését rendeli el a meghagyásban. Ebben az esetben a meghagyásban meg kell határozni a létesítendő alapítvány célját és vagyonát, valamint ki kell jelölni azt a személyt is, aki az alapítvány létrehozását követelheti.

Az alapítványt a meghagyással terhelt örökös vagy hagyományos köteles létrehozni. Ha ezt felszólítás ellenére sem teljesíti, akkor a végrendeletben kijelölt személy a bíróságtól kérheti az alapítvány alapító okiratának ítélettel történő pótlását. A bíróságtól a kijelölt személy kérheti továbbá, hogy az örököst vagy a hagyományost kötelezze az alapítványi vagyon szolgáltatására is. A bíróság határozata alapján pedig kérheti az illetékes törvényszéktől az alapítvány nyilvántartásba vételét.

Mi történik, ha a meghagyást nem teljesítik?

Amint láthattuk, az új Polgári Törvénykönyv alapján minden esetben van olyan személy, aki jogosult arra, hogy a meghagyás teljesítését igényelje. Jogosult lehet a kedvezményezett személy, közösség, végrendeleti végrehajtó ill. a hagyatékban részesülő többi személy. Ha a meghagyást nem teljesíti az arra kötelezett személy, akkor végső soron bírósági úton is kikényszeríthető a teljesítés.

Előfordulhat, hogy az örökhagyó a hagyatékából való részesítést a meghagyás teljesítéséhez kötötte, vagy legalábbis feltehető, hogy a részesítést kötelezettség teljesítéséhez kívánta kötni. Ez azt jelenti, hogy azzal a feltétellel juttat valakinek örökséget, hogy az örökös teljesíti a meghagyást. Ha ilyen esetben a meghagyást a kötelezett nem teljesíti, vagy annak teljesítése neki felróható okból válik lehetetlenné, akkor a meghagyással terhelt a részesítést (örökséget, hagyományt) a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint kiadni köteles. A kiadott vagyontárgy értékét a meghagyásban foglaltak teljesítésére kell fordítani.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.