Lakás tulajdonjogának, tulajdoni hányadának családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) felhasználásával történő megvásárlása

0

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól lakás tulajdonjogának, tulajdoni hányadának megvásárlása családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) felhasználásával. A mentességet a 2020. december 31. után kötött adásvételi szerződés alapján történő vagyonszerzésekre kell alkalmazni.

A) Az illetékmentesség szabályai a 2021. július 10-e előtt megkötött adásvételi szerződések esetében:

Ha az illetékmentességre a vagyonszerző kizárólag megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénybevétele alapján vált jogosulttá, és

  1. a gyermekvállalás az arra vonatkozó határidő lejártáig nem teljesült, vagy
  2. a családi otthonteremtési kedvezményt a gyermekvállalás teljesítése nélkül a határidő lejártát megelőzően bármely okból visszafizette,

a NAV az erről való tudomásszerzést követően a lakás illetékkötelezettség keletkezésekor fennálló forgalmi értéke és az ekkor hatályos illetékmérték alapulvételével kiszabja a visszterhes vagyonátruházási illetéket.

Nem kell ezt a szabályt alkalmazni, ha a gyermekvállalás teljesítése a családi otthonteremtési kedvezményben részesülő egészségi állapota miatt hiúsult meg.

B) Az illetékmentesség szabályai 2021. július 10-e után megkötött adásvételi szerződések esetében:

Ha a vagyonszerző az illetékmentességre jogosító családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) teljes összegét

  1. bármely okból visszafizette, vagy
  2. a hatóság annak visszafizetését rendelte el,

a NAV a lakás illetékkötelezettségének keletkezésekor fennálló forgalmi értéke és az illetékkötelezettség keletkezésekor hatályos rendelkezések alapján kiszabja a visszterhes vagyonátruházási illetéket.

Nem kell ezt a szabályt alkalmazni, ha a visszafizetés oka kizárólag a családi otthonteremtési kedvezményben részesülő egészségi állapota miatt meghiúsult gyermekvállalás.


Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud

Megosztás

About Author

Comments are closed.