Közelgő Adatszolgáltatás: Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról (1808)

0

Ne feledkezzünk meg róla, hogy 2018. augusztus 13-ig a ’08-as bevallás benyújtására kötelezett adózó – a rá vonatkozó bevallási gyakoriságtól függetlenül – havi bevallást kell tennie, illetve adatot kell szolgáltatnia a természetes személyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról – kivéve a kamatjövedelem adóról –, járulékokról és/vagy a törvényben meghatározott egyéb adatokról.

Lényeges tudni!

A Magyarországon bejegyzésre nem kötelezett külföldi vállalkozás pénzügyi képviselője, valamint adózási ügyvivője, ezek hiányában a külföldi vállalkozás, illetve a külföldi vállalkozás foglalkoztatottja a kötelezettségét főszabályként nem ezen a nyomtatványon, hanem a 1808INT jelű bevallásban teljesíti. Ez alól kivétel, ha olyan kötelezettségről, illetve kedvezmény igénybevételéről kíván bevallást benyújtani, amelyre a 1808INT jelű nyomtatvány nem alkalmas!

Célszerű figyelni arra, hogy ha az adózónak fizetési kötelezettsége nem keletkezik, de az Art.-ben foglalt adatszolgáltatási kötelezettsége fennáll, jelen bevallást kell benyújtania. A bevallást tehát nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha abban van más , adófizetési kötelezettséggel össze nem függő adat.

Jó, ha tudjuk, hogy a 1808 jelű bevallást az állami adó- és vámhatóság honlapján megtalálható és letölthető Abevjava internetes kitöltő programmal kell kitölteni. A 1808A résznyomtatványból adózónként egyet, a 1808M résznyomtatványból az adózóhoz tartozó természetes személyenként egyet-egyet kell kitölteni.

Fontos figyelmet fordítani arra, hogy amennyiben az adózó bevallási (adatszolgáltatási) kötelezettséget hibásan, hiányos adattartalommal, késve teljesíti, vagy elmulasztja, az adó- és vámhatóság szankcióval élhet.

Ennek értelmében ne felejtsük el teljesíteni a 1808-as bevallási kötelezettségünket 2018. augusztus 13-ig, ha van nekünk, mint adózónak ilyen irányú bevallási kötelezettségünk!

Forrás: NAV

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu 

Megosztás

About Author

Comments are closed.