Jövedéki adófizetési kötelezettség szabályai

0

Az alábbiakban nézzük meg, hogy mikor keletkezik adókötelezettség és adófizetési kötelezettség a jövedéki termékekről szóló adó szabályai alapján.

Adókötelezettség keletkezik:

 • ha jövedéki terméket belföldön előállítják,
 • ha jövedéki terméket importálják,
 • ha másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki terméket egyik tagállamból kereskedelmi céllal belföldre szállítják,
 • csomagküldő kereskedelem keretében belföldre szállítják,
 • a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék tagállamok közötti kereskedelmi célú és csomagküldő kereskedelem keretében végzett szállítása során a szállítmány egésze vagy annak egy része nem érkezik meg a címzetthez, a teljesen megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul károsodott jövedéki termék kivételével (ha szabálytalanságot belföldön követik el),

Adófizetési kötelezettség keletkezik:

 • jövedéki termék szabadforgalomba bocsátásával, a szabadforgalomba bocsátás időpontjában,
 • másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki terméknek a 62. § szerinti kereskedelmi céllal belföldre szállításával,
 • jövedéki terméket csomagküldő kereskedelem keretében belföldre szállítják,
 • a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék tagállamok közötti kereskedelmi célú vagy csomagküldő kereskedelem keretében végzett szállítása során a szállítmány egésze vagy annak egy része nem érkezik meg a címzetthez, a teljesen megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul károsodott jövedéki termék kivételével (ha szabálytalanságot belföldön követik el),
 • bármilyen energiatermék üzemanyagkénti, üzemanyagok adalékakénti, hígítóanyagakénti vagy fűtőanyagkénti kínálásával, értékesítésével vagy felhasználásával, (ha korábban nem keletkezett adófizetési kötelezettség az adott felhasználásra megállapított adómértékkel),
 • ha az adóraktár engedélyese az 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolajat vagy megfigyelt terméket nem másik adóraktár engedélyesének, felhasználói engedélyesnek, nyilvántartásba vett felhasználónak, másik tagállamba vagy harmadik országba értékesíti,
Servantes Vezetői-információs Rendszer és Kontrolling
 • ha a bejegyzett kereskedő az 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolajat nem felhasználói engedélyesnek vagy nyilvántartásba vett felhasználónak értékesíti, vagy másik tagállamból saját felhasználás céljára felhasználói engedély nélkül hoz be,
 • ha az importáló az 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolajat vagy megfigyelt terméket nem felhasználói engedélyesnek vagy nyilvántartásba vett felhasználónak értékesíti,
 • ha a felhasználói engedélyes az 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolajat nem másik tagállamba vagy harmadik országba értékesíti, valamint a megfigyelt terméket nem felhasználói engedélyesnek, nyilvántartásba vett felhasználónak, másik tagállamba vagy harmadik országba értékesíti,
 • a felhasználói engedélyesnél, valamint egyéb ellenőrzött ásványolaj és megfigyelt termék vonatkozásában az adóraktár engedélyesnél a készletfelvétellel megállapított tényleges készlet és a nyilvántartás szerinti készlet különbözete szerinti hiányra, illetve
 • a jövedéki engedélyes kereskedőnél az üzemanyag készletfelvétellel megállapított tényleges készletének és nyilvántartás szerinti készletének – a végrehajtási rendeletben meghatározott mértékű elismert mennyiségű hiánnyal megegyező mennyiséget meghaladó – különbözete szerinti többletre.

Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja a készletfelvétellel megállapított tényleges készlet és a nyilvántartás szerinti készlet különbözete szerinti hiányra, illetve készletfelvétellel megállapított tényleges készletének és nyilvántartás szerinti készletének – a végrehajtási rendeletben meghatározott mértékű elismert mennyiségű hiánnyal megegyező mennyiséget meghaladó – különbözete szerinti többletre a készletfelvétel időpontja.

Nem keletkezik adófizetési kötelezettség a légiutas-ellátási tevékenység keretében importált, másik tagállamból belföldre behozott jövedéki termékre.

Adófizetési kötelezettség terheli:

 • másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék kereskedelmi céllal belföldre szállítása esetén az EKO-n feltüntetett címzettet,
 • csomagküldő kereskedelem, akkor a csomagküldő kereskedőt,
 • szabálytalanság esetén a szállításra jövedéki biztosítékot nyújtó személyt és szabálytalanság elkövetésében résztvevő személyt egyaránt (egyetemleges felelősség),
 • bármilyen energiatermék üzemanyagkénti, adalékakénti, hígítóanyagakénti vagy fűtőanyagkénti kínálása, értékesítése vagy felhasználása esetén a termék birtokosát,
 • a vámjogi szabadforgalomba bocsátást kérő személyt vagy akinek a megbízásából a vámjogi szabadforgalomba bocsátást kérték.


Összefoglalva, adófizetési kötelezettség terhelheti az adóraktár engedélyesét, a bejegyzett kereskedőt, az importálót, a felhasználói engedélyest, az adóraktár engedélyesét, a jövedéki engedélyes kereskedőt és a mentesített szervezetet is.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Összeszerelő üzemek készlet és számlázó szoftvere

Megosztás

About Author

Comments are closed.