Hogyan szabályos a szerződés javítása?

0

Sokakban kérdésként merül fel, hogy szabályos-e a szerződés javítása? Egyszerűen tollal belejavíthatunk a nyomtatott szerződésbe? Alá kell külön írni a javított részt vagy elég egy szignó? Minden szerződő félre szükség van a javításhoz? Hogyan szabályos a szerződés javítása?

Hogy jöhet létre egy szerződés?

Sokan gondolják úgy, hogy csak akkor kötnek szerződést, ha ehhez alá is írnak egy papírt. Ez azonban nem így van.

A szerződések alapvetően háromféle módon jöhetnek létre:

  • írásban,
  • szóban,
  • ráutaló magatartással.

Arról, hogy melyik mit is jelent pontosabban itt és itt olvashatsz.

A szerződések létrejötte lényeges a szerződés módosítása szempontjából is. Bizonyos esetekben a módosítás formája is kötött, akárhogyan nem kerülhet rá sor.

Szerződések módosítása

A szerződések módosításáról ebben a cikkben írtunk részletesen.

A módosításra is többféleképpen kerülhet sor. A leggyakoribb, amikor a felek kölcsönösen állapodnak meg a módosításban. Általában nincs akadálya annak, hogy a szerződés bármely részét módosítsák a szerződő felek. Változtatható például a teljesítés ideje, módja, a meghatározott díj vagy ellenérték stb. Vannak azonban olyan speciális esetek, amikor a szerződés nem módosítható tetszés szerint, ám a mindennapi életben viszonylag ritkán találkozunk ilyen helyzettel.

Minden szerződésmódosítás esetén közös, hogy a szerződésnek a módosítással nem érintett része változatlan marad.

Hogyan módosítható a szerződés?

Fő szabály, hogy a szerződésmódosítást olyan alakban kell megtenni, amilyen módon a szerződést megkötötték. Ha a szerződés szóban jött létre, akkor módosítani is lehet szóbeli megegyezés útján.

A szóbeli szerződéseknél és a módosításnál is mindig figyelembe kell venni, hogy vita esetén nehezebb a bizonyítás. Ne feledd, hogy egy vita esetén már nincs meg a felek közötti egyetértés, ilyenkor már mindenki másképp emlékszik a történtekre. Éppen ezért érdemes írásban szerződni.

Jogszabály vagy maguk a szerződő felek is előírhatják, hogy a szerződés csak írásban módosítható. Azokban az esetekben, ahol a szerződést is csak írásban lehet megkötni, mint például egy ingatlan adásvétel esetén, a szerződésmódosítás lényeges elemei is csak írásban lesznek érvényesek.

Ügyvitelport- Professzionális bérszámfejtés, outsourcing
Ügyvitelport- Professzionális bérszámfejtés, outsourcing

Mikor merülhet fel a szerződés javítása?

A szerződés javítása alapvetően kétféle esetben lehet szükséges:

  • Elírás, vagy gépelési hiba miatt. Ha például tévedésből rosszul szerepel a szerződésben egy név, egy cím stb.
  • Tévedés miatt. Ilyenkor nem valamilyen gépelési hiba okozta a hibát, hanem valamilyen félreértés. Vagyis a téves rendelkezés nem a szerződő felek kölcsönös és egybehangzó akarata. Ezt persze nem egyszerű tetten érni, miután már a szerződést aláírták a felek, de nem példa nélküli, hogy mindkét fél egyetért a tévedéssel kapcsolatban. Például, ha valamilyen műszaki cikk paraméterei térnek el attól, amiben a felek egyébként megállapodtak.

Milyen formában lehetséges a szerződés javítása?

A Polgári Törvénykönyvben nincs külön leírva, hogy a javítást így és így kell csinálni. Mi ennek az oka? Honnan tudhatjuk, hogy ilyen helyzetben mi a teendő?

A válasz a szerződések és szerződésmódosítás általános szabályaiban rejlik.

A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítása. Vagyis nem azon múlik egy szerződés érvényessége, hogy van-e gépelési hiba, elírás a dokumentumban. Ha az elírás egyértelműen egy elírás, ám attól a szerződésben foglaltak még pontosan és egyértelműen azonosíthatók, a szerződés tartalma nem változott meg a hiba miatt, akkor nincs nagy probléma. Ilyen esetben nem is biztos, hogy feltétlenül javítani kellene.

Amikor az elírás már probléma

Van, amikor egy elírás is problémához vezet. Például ingatlan adásvételi szerződés esetén nem mindegy, hogy a szerződésben megjelölt ingatlan helyrajzi száma helyes-e vagy sem. Van, amikor nincs helye még egy icipici hibának sem. Ám ezekben az esetekben a „tollal áthúzzuk és kész” nem lesz elegendő. A hiba javítása szerződés módosítással történhet, amit minden félnek alá kell írnia. Aláírás nélkül ugyanis ismét vitás lehet, hogy mi is volt a felek megállapodása. Ráadásul, ha jogszabály írja elő, hogy milyen kötelező tartalmi elemeknek kell a szerződésben szerepelni, akkor a hibás adat nem megfelelő. Az ingatlanokkal kapcsolatos szerződések esetén is így van ez, hiszen az ingatlan-nyilvántartásba nem kerülhetnek be téves adatok.

Ha a javítás a szerződés tartalmának módosítását jelenti, például tévesen szerepel a díj, a határidő vagy a szolgáltatás, akkor nem kerülhető el a szerződés módosítása. Mivel ilyen esetben mindenképpen szükséges a szerződő felek aláírása, nem érdemes tollal áthúzva, netán lefestve megpróbálni kijavítani a hibát. Így ugyanis egy kusza, átláthatatlan papír lesz a végeredmény, ami lehet, hogy többet ront a helyzeten. Ráadásul ma már ugyanannyi idő és energia jól megcsinálni, mint rosszul. Ekkor mindenképpen javasolt egy megfelelő szerződésmódosítás, ahol a felek leírják, hogy milyen okból kerül sor a módosításra.

A lényeg, hogy a módosításból egyértelműen kiderüljön, hogy a módosításra valamilyen elírás, hiba miatt kerül sor. Például téves díj esetén így: „Szerződő felek rögzítik, hogy ……… napján ………… tárgyban egymással szerződést kötöttek. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés ….. pontjában meghatározott díj elírás miatt hibás, a helyes összeg ………….…”

Az egyértelmű módosítás a legbiztonságosabb – és nem mellesleg a legelegánsabb is – egy tévedés, hiba javításakor. Tévedni emberi dolog, bárkivel előfordulhat. A lényeg, hogy a hibát jól javítsuk ki. Persze a legjobb, ha még aláírás előtt ellenőrizzük a szerződést, hogy időben derüljön fény a hibára.

Dr. Kocsis Ildikó ügyvéd

Kocsis és Szabó ügyvédi iroda
www.kocsisszabougyved.hu
– – – – – – – –
A fenti tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vedd figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak.
ÉRTHETŐ JOG – A jogról könnyedén
www.erthetojog.hu
Hasznos tippek, tanácsok az ÉRTHETŐ JOG Facebook oldalán.
Kövess bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest.

Minden jog fenntartva –www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Szakértő bérszámfejtés határidőre
Ügyvitelport- Professzionális bérszámfejtés, outsourcing
Megosztás

About Author

Comments are closed.