Haladékot kaptak a cégek a kötelező törzstőke emelésre

0

Alig két hét volt hátra a március 15-i határidőig, ameddig a 3 millió forint alatti törzstőkével rendelkező korlátolt felelősségű társaságok eredetileg kötelesek lettek volna megemelni a tőkéjüket. A héten azonban az Országgyűlés elfogadott egy törvénymódosítást, amellyel e cégek haladékot kaptak az új Polgári Törvénykönyvnek való megfelelésre. Mi az új határidő? Mely szervezetekre vonatkozik a haladék és melyekre nem?

1 év haladék

A 3 millió forintot el nem érő törzstőkével rendelkező kft-k 1 év haladékot kaptak arra, hogy megfeleljenek az új Polgári Törvénykönyv előírásainak, amely előírások közül e cégek számára a legjelentősebb a törzstőke 3 milliós minimuma. Ez azt jelenti, hogy az ilyen kft-k legkésőbb 2017. március 15. napjáig kötelesek működésüket az új Ptk-hoz igazítani, ideértve a kötelező törzstőke minimumot is.

Szintén 1 éves haladékot kaptak a régi törvény szerint működő egyesületek és alapítványok is arra, hogy létesítő okiratukat az új Polgári Törvénykönyvhöz igazítsák. Az egyesületek még további engedményeket is kaptak, ugyanis az egyesületek egyáltalán nem kötelesek alapszabályukat módosítani, ha a kötelező módosításra csak amiatt lenne szükség, hogy az egyesület alapító tagjainak nevét, és azok lakóhelyét (székhelyét) feltüntessék.

Armada- Barátságos ügyviteli szoftverek szakértő ügyfélszolgálattal!

Kikre nem vonatkozik a haladék

Fontos, hogy nem vonatkozik a haladék az olyan korlátolt felelősségű társaságokra, amelyek törzstőkéje eléri a 3 millió forintot, de a létesítő okiratuk (társasági szerződés, alapító okirat) nem felel meg az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek. Ennek az egyik leggyakoribb oka az, ha egy cég társasági szerződése a korábbi gazdasági társaságokról szóló törvény (Gt.) konkrét paragrafusára vonatkozó utalást tartalmaz. Ezek a cégeknek továbbra is a 2016. március 15-ig terjedő határidőben kötelesek gondoskodni arról, hogy létesítő okiratuk megfeleljen az új Polgári Törvénykönyvnek.

A fizetendő illeték egyértelműsítése

Az elfogadott törvénymódosítás rendezte azt a bizonytalanságot, ami a kötelező cégmódosítással kapcsolatos illetékfizetést övezte. A bizonytalanság lényege abban állt, hogy nem volt egyértelmű mennyi illetéket kell fizetni annak a kft-nek, aki a kötelező törzstőke emeléssel egyidejűleg más cégadat módosítást is át kíván vezettetni (pl. székhelyváltozás, lakcímváltozás, stb.). Nem volt egyértelmű, hogy ilyen esetben a törzstőke emelés 40.000,-Ft-os illetékét kell-e megfizetni, vagy csak a általános 15.000,-Ft összegű illetéket. A módosítás egyértelműsítette, hogy ilyen esetben a módosítás illetéke 15.000,-Ft.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Okos Armada könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.